Skip to main content

FUNDING PARTNERS

De volgende partners maken de Eo Wijers Prijsvraag 2019-2020 mogelijk:

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties (BZK)

Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV)

Minsterie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW)

Rabobank Zuid Limburg Oost

Rabobank de Kempen

Regio Alblasserwaard Vijfheerenlanden

Regio de Kempen en Groote Heide

Regio Zuid Limburg

Regio Twente

KENNISPARTNERS

De volgende kennispartners zijn betrokken bij de Eo Wijers Prijsvraag 2019-2020:

HAS Hogeschool

TU Delft afdeling Bouwkunde

Hogeschool van Hall Larenstein

LandschappenNL

Wageningen University & Research (WUR)

Planbureau voor de Leefomgeving (PBL)

REGIOPARTNERS

Kijk voor de partners per regio op de betreffende >>> Regiopagina.