REGIOPARTNERS

ALBLASSERWAARD  VIJFHEERENLANDEN: Gemeenten: Gorinchem, Molenlanden, Vijfherenlanden, de provincies Utrecht en Zuid-Holland, en het Waterschap Rivierenland.

DE KEMPEN & GROOTE HEIDE: Provincie Noord-Brabant, Waterschap de Dommel, Huis van de Brabantse Kempen, Natuurgrenspark De Groote Heide, Rabobank De Kempen, en diverse regionale supporters: Commonland, Natuurmonumenten, LTO, Brabants Landschap.

ZUID LIMBURG: Provincie Limburg, Gemeenten: Eijsden-Margraten, Beekdaelen, Gulpen-Wittem, Vaals, Simpelveld, Stein, Valkenburg a/d Geul, Voerendaal, Meersen*, Rabobank Zuid-Limburg Zuid, Nationaal Landschap Zuid-Limburg, Natuurrijk Limburg* (* onder voorbehoud), en nog overleg met andere regionale partijen.

TWENTE: Provincie Overijssel en de Groene Metropool Twente. In de Groene Metropool Twente werken samen de gemeenten: Enschede, Hengelo, Almelo, Borne, Twenterand, Wierden, Rijssen-Holten, Hof van Twente, Hellendoorn, Haaksbergen, en de Waterschappen Vechtstromen en Rijn en IJssel, LTO Noord, Landschap Overijssel, Groene Kennispoort Twente, Zone College, Omgevingsdienst Twente, Leader Zuidwest Twente en de provincie Overijssel.


FUNDING PARTNERS

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties (BZK)

Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV)

Minsterie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW)

Rabobank Zuid Limburg Oost

Rabobank de Kempen

Regio Alblasserwaard Vijfheerenlanden

Regio de Kempen en Groote Heide

Regio Zuid Limburg

Regio Twente


KENNISPARTNERS

HAS Hogeschool

TU Delft afdeling Bouwkunde

Hogeschool van Hall Larenstein

LandschappenNL

Wageningen University & Research (WUR)

Planbureau voor de Leefomgeving (PBL)