De Eo Wijersprijsvraag wordt ondersteund door een Comité van Aanbeveling. Voor deze editie bestaat het comité uit de volgende personen:

Jannemarie de Jonge

rijksadviseur voor de fysieke leefomgeving

Joost Schrijnen

emeritus hoogleraar Stad en Regio TU Delft

Harry Boeschoten

programmadirecteur groene metropool Staatsbosbeheer

Sanda Lenzholzer

hoogleraar landschapsarchitectuur WUR

Bert Boerman

gedeputeerde Overijssel

Hans Mommaas

directeur Planbureau voor de Leefomgeving