Tijdens de Eo Wijersprijsvraag 2022-2023 vinden drie landelijke bijeenkomsten plaats. Daarnaast organiseren de vier regio’s regionale bijeenkomsten. Op deze pagina vind je zowel aankomende als plaatsgevonden bijeenkomsten. 

Aankomende bijeenkomsten

Foto: Ivo Vrancken

Digitale Q&A Oostelijk Flevoland

Bring your own lunch-meeting! Dit is de kans om meer te weten te komen over de ontwerpopgave en de belangen van verschillende regiopartijen. Donderdag 15 december, 12.00-13.00, online via MicrosoftTeams. Aanmelden kan via stijn.kuipers@rijksoverheid.nl

Update Flevoland tot een 2.0 versie

Flevoland: aangelegd voor waterveiligheid, wonen en voedselvoorziening. Deze oorspronkelijke opgaven zijn nog steeds actueel, maar er is wel een  nieuw ontwerp nodig. Een toekomstbestendig ontwerp waarin nieuwe opgaven zoals klimaatadaptatie, natuurinclusiviteit en energie worden opgenomen en leiden tot een aantrekkelijk landschap. Dit vraagt om een visionaire en onderscheidende invalshoek voor deze opgave!

Dit is de kans om meer te weten te komen over de ontwerpopgave en de belangen van verschillende regiopartijen. Met enkele korte pitches laten het RVB, Provincie, waterschap en gemeenten de verschillende kanten van de opgaven zien. De resterende tijd is gereserveerd voor vragen, antwoorden en dialoog.

Met:

Maureen Anema (Provincie Flevoland)
Ilse Strikkeling (Waterschap Zuiderzeeland)
Stijn Kuipers (Rijksvastgoedbedrijf)
Erwin Zwaan (Gemeente Dronten)
Natascha Krömer (Gemeente Lelystad)

Nationaal Kennisatelier en start van de Tweede Ronde

Meer info volgt…

Finale en prijsuitreiking landelijke winnaar

Meer info volgt…

AFGELOPEN bijeenkomsten

Kick-off bijeenkomst

Heeft plaatsgevonden op 5 oktober 2022 in Amersfoort, bij de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed. Het plenaire programma is opgenomen en online terug te kijken. Hieronder een overzicht van wanneer welke sprekers aan het woord zijn.

Vanaf 0:00:00 Welkomstwoord – door Arjan de Zeeuw (Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed)
Vanaf 0:09:00 Introductie Eo Wijers – door Annemiek Rijckenberg (voorzitter Eo Wijersstichting)
Vanaf 0:20:00 Toelichting op het thema Waar wij willen wonen – door David van Zelm (moderator en bestuurslid Eo Wijersstichting)
Vanaf 0:27:00 De Eo Wijers prijsvraagopgave in nationaal perspectief – door Tim van Hattum (WUR)
Vanaf 0:49:30 Waar wij willen wonen; de jongere generatie – door Rianne Luring (landschapstalent 2022)
Vanaf 1:01:30 Het prijsvraagproces en de planning – door Rosa Stapel (projectleider Eo Wijersprijsvraag)
Vanaf 1:29:00 De regio’s presenteren hun ontwerpopgave – door de regiocoördinatoren, met vragen uit de zaal
Vanaf 1:30:00 Midden Zeeland – Marnix van Driel (provincie Zeeland)
Vanaf 1:39:30 Oostelijk Flevoland – John Visbeen (provincie Flevoland)
Vanaf 1:54:00 Achterhoek – Marijn Hofstee (8RHK Ambassadeurs)
Vanaf 2:07:00 Rijn-Maasmonding – Marlies van der Maarel (gemeente Rotterdam)
Vanaf 2:18:00 Alle regiocoördinatoren op het podium, vragen vanuit moderator en zaal
Vanaf 2:28:00 Waar wij willen wonen in filosofisch en beeldend perspectief – door Theo Baart (landschapsfotograaf)
Vanaf 2:41:00 Slotwoord David van Zelm/Annemiek Rijckenberg

Excursie door de Achterhoek

Heeft plaatsgevonden op maandag 14 november 2022. Bekijk het verslag en de presentaties op de website van 8RHK ambassadeurs.

14 november gingen onze deuren wijd open voor landschapsontwerpers en iedereen die anderszins betrokken wil zijn bij onze deelname aan de Eo Wijersprijsvraag. Om ontwerpteams te inspireren voor goede ontwerpen mét klimaatadaptatie en stikstofreductie als hefboom naar een landschap ‘WAAR WIJ WILLEN WONEN’; het thema van de prijsvraag.

Negentien landschapsarchitecten e.a. kwamen samen op het DRU Industriepark en bezochten per bus enkele Achterhoekse innovaties op het gebied van energietransitie en wonen. De excursie leidde langs:

– Uuthuuskes: kleinschalige betaalbare woningen door een nieuwe coöperatie. Ted Kok, Lid Board en thematafels Wonen en Vastgoed noemde dit “een mooi voorbeeld van kleine kernen waar kleinschalige woningbouwprojecten ervoor zorgen dat jongeren blijven en de kernen leefbaar blijven.“

– Zonvarken: een innovatief agrarisch bedrijf dat ‘het nieuwe boeren’ laat zien.

– De Baakse Beek waar te zien is hoe wij de omgeving aan het water aanpassen. Louis Lansink van het Waterschap Rijn en IJssel: “Juist in de verbinding zit de kracht.”

– Ruilverkavelingsgebieden bij Beltrum, waar deze nog goed te zien is.
Roy Oostendorp van het Gelders genootschap: “Met gebruik van bestaande structuren is het gebied opnieuw ingericht. Passend bij de wederopbouw-tijd.“

De excursie gaf daarmee volop ideeën voor een nieuw landschappelijk mozaïek voor de 21e eeuw. De afsluiting was bij Kasteel Hackfort.

foto: Peter Gooris

Verdiepingsbijeenkomst Rijn-Maasmonding

Heeft plaatsgevonden op vrijdag 18 november 2022. Het verslag is terug te lezen en de bijeenkomst is terug te kijken.

Regio Rijn-Maasmonding kan terugkijken op een geslaagde eerste regiobijeenkomst (18-11-22) waar 3 thema’s met moderatie van Annemieke Fontein werden uitgediept. In hoofdzaak is gesproken over hoogwaterveiligheid, natuur & ecologie en ‘de haven’. 

Sprekers waren Pieter Jacobs over de regionale hoogwaterproblematiek (programmamanager DPRD), Anna de Kluijver over natuurverkenningen i.r.t. de Grote Wateren in ons gebied (ecoloog Programmatische Aanpak en Natuurambitie Grote Wateren) en Marc Eisma (adviseur beleid, planning en milieu van het Havenbedrijf Rotterdam) leverde een bijdrage vanuit havenperspectief.

In het uitgebreide verslag (PDF) leest u een samenvatting. 

foto: Edwin Paree

Online verdiepingsbijeenkomst Midden Zeeland

Heeft plaatsgevonden op dinsdag 22 november 2022. Bekijk de presentaties en lees het verslag hieronder. 

Alien Kok verzorgde namens het projectteam de aftrap van de bijeenkomst. Hierna introduceerden Patrick Broekhuis en Marnix van Driel het studiegebied via een digitale tour. Samen met Jan Willem Bosch en Leo Adriaanse vertellen we meer over onze wensen om te komen tot een verbindend en beeldend perspectief. Een perspectief dat bijdraagt aan oplossingen voor een klimaatbestendige Zuidwestelijke Delta. Daarna volgde gesprek en was er gelegenheid tot vragen te stellen.