Prijsvraag 2022 – 2023

Waar wij willen wonen

Eo Wijersprijsvraag 2022 - 2023

Waar wij willen wonen

Het ontwerpend onderzoek naar waar wij willen wonen, wekt bodem, water en lucht ‘tot leven’ en is de kern van de twaalfde editie van de Eo Wijersprijsvraag. In vier regio’s gaan multidisciplinaire ontwerpteams aan de slag met deze opgaven. 

In 1937 beschrijft en toont Jac. P. Thijsse in ‘Waar wij wonen’ de schoonheid van het Nederlandse landschap om aandacht te vragen bij het grote publiek voor de voor de kwaliteit ervan. Waar Thijsse zich bijna 100 jaar geleden al zorgen maakte is nu de druk op onze leefomgeving nog veel hoger, met als belangrijke oorzaken de nadelige effecten van (stikstof)uitstoot en de autonome veranderingen in de natuur en ons landschap door klimaatverandering.

De Eo Wijersstichting roept als hedendaagse Thijsse op: hoe kunnen stikstofreductie en klimaatadaptatie samen een hefboom zijn om onze steden en landschappen klaar te stomen voor een aantrekkelijke toekomst? De sleutel daarvoor ligt bij ontwerpend onderzoek en verbeeldingskracht: hoe ziet onze omgeving eruit als we deze opgaven in samenhang oplossen, waardoor natuurlijke systemen weer in gezonde balans komen? Wat is de toekomst voor het land en het landschap waar wij willen wonen?

Interesse in deze editie van de prijsvraag?

Via de Eo Wijers nieuwsbrief houden we je op de hoogte van de procedure, planning, deadlines en meer.

Over de prijsvraag

De Eo Wijersprijsvraag is een openbare ideeënprijsvraag in twee ronden in meerdere studieregio’s.

Partners