De Eo Wijersprijsvraag is een openbare ideeënprijsvraag in twee ronden in meerdere studieregio’s. De Eo Wijers Stichting schrijft de prijsvraag uit samen vier regio-coalities. In de eerste ronde kan iedereen meedoen. De jury kiest welke teams voor de tweede ronde worden geselecteerd om hun inzending in dialoog met de regio verder uit te werken.

Opzet van de prijsvraag

Eerste ronde: voorronde

Grote ideeenrijkdom, kleine moeite

In de eerste ronde kan men in teamverband een inzending doen reagerend op de opgave in één van de studieregio’s. Er wordt een beperkte inspanning gevraagd en hier staat geen vergoeding tegenover. De eerste ronde verloopt anoniem. De jury selecteert teams voor deelname aan de tweede ronde.

Tweede ronde: meervoudige opdracht

In vier studieregio’s werken teams in interactie met opdrachtgevers

In de tweede ronde worden de geselecteerde teams uitgenodigd om hun inzendingen uit te werken. Hier staat een tegemoetkoming in de kosten van € 15.000,- (excl. BTW) per team. Er vindt dialoog plaats met de regionale coalitie in twee regioateliers op locatie in de desbetreffende studieregio.

Afsluiting

De jury beoordeelt de uitgewerkte inzendingen en wijst per studieregio de naar haar oordeel beste inzending aan. De prijsvraag wordt afgesloten met regionale slotbijeenkomsten en de landelijke finalebijeenkomst in het najaar van 2023, waar alle uitgewerkte inzendingen uit de tweede ronde worden gepresenteerd.

In het reglement vind je alle praktische informatie en de beschrijving van de hoofdopgave en de vier regionale bijlagen. De nota van inlichtingen van 28 november 2022 biedt aanvullende informatie. Meer achtergrond over de regio’s vind je op de pagina Regio’s.

Planning

Landelijke kick-off bijeenkomstWoensdag 5 oktober 2022
Sluiting vragenrondeWoensdag 16 november 2022
Publicatie nota van inlichtingenEind november 2022
Sluiting inzendtermijn eerste rondeWoensdag 11 januari 2023 12:00 uur
Jurybeoordeling eerste rondevrijdag 27 januari 2023
Bekendmaking resultaat eerste rondeBegin februari 2023
Startbijeenkomst tweede rondeFebruari 2023
Regionale werkateliersMaart-mei 2023 (min. 2x, te plannen door regio)
Sluiting inzendtermijn tweede rondeJuni 2023
PublieksconsultatieTe plannen door regio, begin juni 2023
Jurybeoordeling tweede ronde Eind juni/begin juli 2023 (datum jurypresentatie n.t.b.)
Regionale slotdagenBegin september 2023 (in elke regio, in totaal 4x)
Landelijke finalebijeenkomstEind september / begin oktober 2023