De jury van de Eo Wijersprijsvraag 2022-2023 bestaat uit 3 landelijke en 8 regionale leden. De jury kiest welke teams voor de tweede ronde worden geselecteerd om hun inzending in dialoog met de regio verder uit te werken. Hieronder stellen we de landelijke en regionale juryleden aan je voor:

Berno Strootman
(juryvoorzitter)

Berno Strootman (juryvoorzitter) - Landschapsarchitect en directeur-eigenaar van Strootman Landschapsarchitecten en voormalig Rijksadviseur. Berno publiceerde vorig jaar samen met Jan Willem Erisman ‘Naar een ontspannen Nederland’ over hoe het oplossen van de stikstofproblematiek via een ruimtelijke benadering een hefboom kan zijn voor het aanpakken van andere grote opgaven. Hij kijkt als jurylid van de Eo Wijersprijsvraag uit naar uitwerkingen die een nieuw perspectief kunnen opleveren voor de studieregio’s. Ook is hij heel nieuwsgierig naar nieuw talent in het regionaal ontwerp.  Foto door Jiri Büller.

Bregje van Wesenbeeck

Wetenschappelijk directeur bij Deltares en associate professor bij de Technische Universiteit Delft. Bregje staat bekend om haar expertise in nature-based solutions en heeft een achtergrond in watermanagement en kennis van ecosystemen. Als jurylid van de Eo Wijersprijsvraag is ze benieuwd naar hoe de ontwerpvoorstellen ecologie samenbrengen met (stedelijke) ontwikkeling, waarbij gebiedseigen groen en water een verbindende rol spelen.

Mario Jacobs

Dijkgraaf van het waterschap Aa en Maas en voorzitter van NOVEX-gebied De Peel. In zijn vorige functie als wethouder in Tilburg was hij verantwoordelijk voor thema’s als openbare ruimte en klimaatadaptatie, groen, natuur en landschap, slimme en duurzame mobiliteit, grondzaken en de Omgevingswet. Als jurylid van de Eo Wijersprijsvraag kijkt Mario uit naar innovatieve oplossingen voor duurzame en robuuste watersystemen en voorstellen die partijen samenbrengen: waterschap, boeren, burgers, natuurorganisaties om de grote opgaven in de regio’s samen aan te gaan. Mario is actief op LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/mariojacobs1972/

Juryleden Oostelijk Flevoland

Krijn Poppe

Krijn Poppe (1955) groeide op op een akkerbouwbedrijf in Oostelijk Flevoland en studeerde bedrijfseconomie in Amsterdam en Rotterdam. Sinds 1981 werkte hij bij het Landbouw Economisch Instituut, het huidige Wageningen Economic Research. Naast onderzoek management trad hij op als boegbeeld van het instituut in beleidsadvisering in Nederland en Brussel. Binnen Wageningen UR leidde hij multidisciplinaire onderzoeksprogramma’s over transities en over veerkracht. Krijn Poppe is een veelgevraagd spreker en een actief gebruiker van sociale media voor communicatie over economie en wetenschap. Momenteel vervult hij nog enkele bestuurs en adviesfuncties, o.a. als lid van de Raad voor de Leefomgeving en Infrastructuur.

Eva Vriend

Eva Vriend (Noordoostpolder, 1973) is historicus en schrijver. Ze groeide op als boerendochter in het polderdorp Luttelgeest. Na haar studie geschiedenis werkte ze als verslaggever voor diverse media. Haar eerste boek Het nieuwe land. Het verhaal van een polder die perfect moest zijn (2013, nominaties M.J. Brusseprijs en de Libris Geschiedenis Prijs) gaat over de strenge selectie van de eerste generatie bewoners van Flevoland. In 2015 volgde De helpende hand, over de geschiedenis van de thuiszorg. In 2020 verscheen Eens ging de zee hier tekeer. Het verhaal van de Zuiderzee en haar kustbewoners (shortlist Libris Geschiedenis Prijs). Zie ook: www.evavriend.nl.

Juryleden Midden Zeeland

Jan Willem Bosch

Afgestudeerd (bij Nico de Jonge) als tuin- en landschapsarchitect in Wageningen ben ik in 1983 in Zeeland gaan werken. Eerst bij Staatsbosbeheer, en later in 1989 heb ik samen met Steven Slabbers ontwerpbureau Bosch Slabbers opgericht en heb ik gewerkt aan toekomstverkenningen (o.a. van de Nederlandse kust) en aan landschapsplannen waarbij maatschappelijke vraagstukken als waterbeheer en -veiligheid en biodiversiteit een wezenlijk onderdeel van de opgave uitmaakten. In Zeeland werkten we o.a. aan herstelplannen voor de landgoederen zone van de Manteling van Walcheren, tal van herinrichtingen van de openbare ruimte in steden en dorpen. Samen met kees Bos maakte ik de landschapsatlassen van Walcheren en van de Oosterschelde. Was lid van het Kwaliteitsteam van de provincie Zeeland en van het Kwaliteitsteam van het Groene Hart, waarvan 2 jaar als voorzitter.

Leo Adriaanse

Opgeleid als Wagenings ecoloog, ben ik van 1983 t/m 2021 werkzaam geweest bij Rijkswaterstaat in Zeeland. Mijn drijfveren zijn de civiele en cultuurtechniek laten aansluiten bij de abiotische en biotische ecologische processen die onze plek op aarde vorm hebben gegeven. Ik heb in het water-, natuur- en leefomgevingsbeheer van de Deltawerken veel kennis en ervaring opgedaan over de veiligheid tegen overstromen, integraal waterbeheer en gebiedsontwikkeling. Wij staan nu voor de uitdaging diverse samenhangende transities vorm te geven: en dit gaat het beste als overheden, kennisinstituten, bedrijven en bewoners samen optrekken. We moeten leren door te doen: ik kijk uit naar welke ideeën de prijsvraagdeelnemers daarvoor hebben.

Juryleden Achterhoek

Ellen Klein Gunnewiek

Afgestudeerd als planologe aan de Wageningen Universiteit en sinds 2017 als zelfstandig ondernemer werkzaam aan de woningbouwopgave voor investeerders, ontwikkelaars en gemeenten in Oost-Nederland. “Met mijn vader bezocht ik elke zondagmiddag bouwprojecten in de Achterhoek. Zijn verhalen en passie over de bouw hebben mij geïnspireerd om planologe te worden en zelf te gaan ondernemen. Ik doe dit nuchter, met mijn voeten in de klei, samen met de omgeving én van begin tot eind. Waar ik bij ieder project het doel centraal stel en niet de regel. Zo kom ik op veel verschillende plekken en die kennis en ervaring neem ik mee als jurylid voor de Eo Wijers Prijsvraag.”

Hans Leeflang

Hans Leeflang (1951) is stedenbouwkundige, was bij de Rijksplanologische Dienst verantwoordelijk voor de Vierde Nota RO en de Vierde Nota Extra (Vinex), werkte voor het ministerie van Infrastructuur en Milieu als directeur Innovatie, was oprichter en jarenlang voorzitter van de Eo Wijers stichting, organiseerde ‘Het Jaar van de Ruimte’ (2015), verhuisde in dat jaar van Den Haag naar een boerderij in de Achterhoek met vrouw, dochters en hun gezinnen, zet zich in voor ‘de slimste weg’, is voorzitter van de Proeftuin Nettelhorst, voor duurzame gebiedsontwikkeling tussen Borculo en Lochem en gelooft in ‘bottum based planning’ met liefde voor het gebied.

Rijn-Maasmonding

Derk Loorbach

Derk Loorbach is directeur van DRIFT en hoogleraar sociaal-economische transities aan de faculteit Sociale Wetenschappen, Erasmus Universiteit Rotterdam. Derk is een van de grondleggers van de transitiemanagement-aanpak als een nieuwe manier van governance voor duurzame ontwikkeling. Hij heeft meer dan honderd publicaties in dit vakgebied op zijn naam staan en is als actie-onderzoeker betrokken bij vele transitie-processen in de bestuurs- en zakenwereld, het publieke domein en in de wetenschap. Derk geeft regelmatig keynotes in Europa en daarbuiten. Daarnaast is Derk ook bassist, familieman en fervent Twitteraar.

Freek van Riet

Freek van Riet is stedenbouwkundige en landschapsontwerper. Freek heeft werkervaring in binnen- en buitenland, opgedaan bij onder andere Ziegler | Branderhorst, SLA (DK), MUST en momenteel als projectleider bij Felixx. Freek heeft als missie om onze leefomgeving onlosmakelijk te verbinden met natuur en klimaat. Freek stelt dat als we een erfenis nalaten waar we trots op kunnen zijn, we daar nu iets aan moeten doen. Hij vindt het daarom belangrijk dat naast korte- en middellangetermijn, ook langetermijnvisies meegenomen worden. Zijn fascinatie is altijd uitgegaan naar het water, het willen bedwingen en bespelen ervan door de mens. “We moeten leren van de natuur, in plaats van deze constant proberen aan te passen.”