Twaalfde Eo Wijersprijsvraag van start

De Eo Wijersprijsvraag 2022-2023 gaat op 5 oktober officieel van start. Het thema van deze 12e editie is ‘Waar wij willen wonen’. In 1937 beschrijft en toont Jac. P. Thijsse in ‘Waar wij wonen’ de schoonheid van het Nederlandse landschap om aandacht te vragen bij het grote publiek voor de voor de kwaliteit ervan. Waar Thijsse […]

Regio’s gezocht

De Eo Wijersprijsvraag gaat dit jaar weer van start: de 12e editie met het thema ‘Waar wij willen wonen’. Inmiddels hebben de eerste kandidaat regio’s zich gemeld. Wie volgt? Regio’s kunnen zich melden tot eind april en de start voor ontwerpteams is in september. De Eo Wijersprijsvraag biedt regio’s de ruimte om ontwerpend onderzoek door multidisciplinaire […]

Artikel: ‘De focus ligt op het herstel van het Watersysteem’

In de omslag naar een duurzame en natuurinclusieve landbouw moet het watersysteem in het Limburgse heuvelland op orde worden gebracht. Daarvoor is samenwerking onontbeerlijk. De bedenkers van Liquid Commons – het plan dat vorig jaar zomer de Limburgse editie van de Eo Wijersprijs won – zetten dan ook vol in op kruisbestuivingen tussen boeren, overheden […]

Artikel: ‘Neem de tijd om ideeën te laten landen’

De winnende plannen voor Alblasserwaard-Vijfheerenlanden worden in het najaar getest in speciale gebiedsateliers. ‘Dan kunnen we echt uitproberen hoe we de juiste functies op de juiste plek krijgen.’ Doorbreken van impasses Er is in de regio Alblasserwaard-Vijfheerenlanden heel wat afgepraat over de opbrengsten van de vorige zomer gehouden Eo Wijersprijsvraag. Normaal gesproken wekt dat weinig […]

Artikel: Ruim de kamer op

De toekomst van het Kempense platteland  Op het platteland van Zuidoost-Brabant is het vooral zaak om de juiste functie op de juiste plek te krijgen. Een driedeling in gebieden biedt mogelijk houvast. ‘Het zet mensen aan het denken: past wat ik doe bij dit gebied, welk landgebruik is hier wenselijk?’ Wie een tijdje spreekt met […]

Nieuwsbrief januari 2021

Artikel: Nooit meer watergebrek De Eo Wijers Prijsvraag is alweer enige tijd geleden afgerond. De editie kende een rijke oogst aan visies, inzichten en aanbevelingen, waarvan we een aantal de komende periode zullen publiceren. Zo lieten we over ‘De Eeuwige Bron’, het winnend ontwerp van deze editie, een artikel schrijven. De Eeuwige Bron gaat over […]

Artikel: Nooit meer watergebrek

Nooit meer watergebrek De Eeuwige Bron: een nieuw waterwingebied op de Sallandse Heuvelrug De band tussen boven- en onderwereld herstellen. Het klinkt als een eeuwenoude mythe, maar de woorden hebben betrekking op het bloedserieuze voorstel om met een nieuw waterwinningslandschap op de Sallandse Heuvelrug de samenhang tussen het ondergrondse watersysteem en het landgebruik erboven op […]

Essay: Wat niet kan, is nog nooit gebeurd

Het Essay ‘Wat niet kan, is nog nooit gebeurd’ van Landschapsarchitecten Dirk Sijmons en Ingeborg Thoral beschrijft hoe sinds jaar en dag gepoogd wordt om het landelijk gebied te vernieuwen. Het bevat een analyse van hoe de inzendingen voor de elfde Eo Wijers Prijsvraag zich verhouden tot een aantal andere studies en lopende beleidstrajecten (zie […]

De Eeuwige Bron

Het ontwerp De Eeuwige Bron van H+N+S en Vitens is tot winnaar van de Eo Wijers Prijsvraag 2019-2020 gekroond. Dit plan beoogt een herziening van het bodem- en watersysteem op de Sallandse Heuvelrug, om zo voor lange tijd de beschikbaarheid van voldoende zoet water te garanderen. Door de nodeloze afstroming van water te stoppen, de […]

Publicatie: Verrukkelijk Landschap

VERRUKKELIJK LANDSCHAP Naar een aantrekkelijk en vitaal platteland – Eo Wijers #11 Deze publicatie bevat de resultaten van de elfde Eo Wijers Prijsvraag. Onder de titel Verrukkelijk landschap schetsen twaalf ontwerpteams voor de regio’s in Alblasserwaard-Vijfheerenlanden (Zuid-Holland), Kempen en Groote Heide (Brabant), Twente (Overijssel) en Zuid-Limburg een perspectief. Dat doen ze tegen de achtergrond van grote opgaven […]