Regio’s gezocht

De Eo Wijersprijsvraag gaat dit jaar weer van start: de 12e editie met het thema ‘Waar wij willen wonen’. Inmiddels hebben de eerste kandidaat regio’s zich gemeld.

Wie volgt? Regio’s kunnen zich melden tot eind april en de start voor ontwerpteams is in september.

De Eo Wijersprijsvraag biedt regio’s de ruimte om ontwerpend onderzoek door multidisciplinaire teams in te zetten. Dit leidt tot vrije denkruimte en inspiratie om – los van politieke en beleidsmatige processen – te experimenteren met nieuwe methodes en originele allianties. Het leidt tot stevig onderbouwde perspectieven op een mogelijke toekomst. De algemene opgave voor de prijsvraag wordt per regio nader uitgewerkt, zodat de vraag goed aansluit bij uw situatie. We zijn bovendien op zoek naar regio’s verspreid over het land, die landelijk en/of stedelijk van aard zijn.

Het thema ‘Waar wij willen wonen’ draait om de zoektocht naar een aantrekkelijke en betekenisvolle leefomgeving. In een tijd waarin we aan de lat staan voor ‘de grote verbouwing van Nederland’ om opgaven zoals klimaat- en stikstofproblematiek ‘op te lossen’. Hoe zorgen we dat de investeringen niet alleen een (tijdelijk) antwoord zijn op de problemen van vandaag, maar ook perspectief bieden voor een houdbare en leefbare toekomst? We gaan tekenen aan de beelden en rekenen aan een plan waar bewoners, bedrijven, maatschappelijke organisaties en politici naar gaan verlangen.

Meer informatie over het thema en hoe contact op te nemen: https://eowijers.nl/editie-2021-2023/

Deel

Andere berichten