27 september 2019 was de kick-off bijeenkomst van de Eo Wijers Prijsvraag 2019-2020 

Bekijk de presentaties van deze dag:

Presentaties


THEMA: VERRUKKELIJK LANDSCHAP; NAAR EEN AANTREKKELIJK EN VITAAL PLATTELAND

Voor 11e editie van de Eo Wijers Prijsvraag zijn we op zoek naar verrassende ideeën, scherpzinnige visies en intelligente ontwerpoplossingen voor het platteland van morgen. Ontwerpers, onderzoekers en opdrachtgevers worden uitgedaagd perspectieven te schetsen voor een veelzijdig en vitaal landelijk gebied. Voor een landschap dat betrouwbaar voedsel oplevert, en tegelijkertijd een duurzame en gezonde woonomgeving kan zijn. Met ruimte voor natuur, erfgoed en recreatie.

De Eo Wijers Prijsvraag 2019-2020 gaan over de zoektocht naar nieuwe antwoorden voor duurzame kringlooplandbouw. Met grondgebruik dat zich beweegt binnen ecologische, milieuhygiënische en dierenwelzijnsgrenzen.

De Eo Wijers Stichting kiest deze keer voor een dialoog met opdrachtgevers in vier specifieke studiegebieden, waar regionale partijen al met dit complexe vraagstuk worstelen. Want complex is het zeker, vooral als je bij de uitwerking rekening moet houden met klimaatverandering, de energietransitie en verstedelijking.
>>> bekijk welke regio’s meedoen

De opdracht luidt als volgt:

Schets in woord en beeld, op regionale schaal en tegen de achtergrond van de ruimtedruk vanwege klimaat, energie en verstedelijking specifieke handelingsperspectieven voor de omslag van de agrarische sector in een deelnemende regio naar duurzame kringlooplandbouw, op een wijze die zowel de voedselvoorziening als de verblijfskwaliteit van het betreffende landschap verbetert en versterkt.

Spreekt jou dit aan? Heb jij ideeën, oplossingen of een scherpe visie voor het platteland van morgen? Houdt dan de website in de gaten, informatie over deelname volgt spoedig. 

Let op: in dit nieuwe concept ontvangen de geselecteerde teams (maximaal drie per regio) een tegemoetkoming voor hun werk.