Alblasserwaard (Zuid-Holland)

Het lage land begrensd door de Lek, Linge en Waal. Een streek vol wijde vergezichten, verspreide boerderijen, boomgroepen, historische dorpen, kerken en statige wolkenluchten. Met op de achtergrond voortdurend ‘de stem van het water’. Mens en water hebben in een voortdurende onderlinge strijd en samenwerking (water is vijand en bondgenoot) hun stempel gezet op dit land. Er is geen paal, geen steen, geen kluit die niet getuigt van de inspanning van de bewoners bij de verdediging van hun moeizaam veroverde woonplaats tegen de krachten van de natuur. Er hangt een weidse stilte over dit landschap, dat nog maar weinig beroerd wordt door het drukke moderne verkeer. Dorpen vlijen zich tegen de sterke dijken en kastelen staan peinzend achter hun grachten. Boomgaarden zorgen voor toeristisch genot. Het gevogelte komt zich nestelen in wielen en graslanden en vindt er een slaapplaats. Het gebied beslaat de Alblasserwaard en Vijfheerenlanden. Dit geheel wordt bijna helemaal begrensd door rivieren: de Lek in het noorden, de Linge in het oosten, de Boven en Beneden Merwede in het zuiden en de Noord in het westen. Aan de oostzijde is de Diefdijk eveneens begrenzing. Het gebied kenmerkt zich door slingerende dijken en kades, de open weilanden, de langgerekte kavelstructuur met sloten in een vast ritme en de dichte dorsplinten met kerken en molens die van ver te zien zijn. Met name uit het participatieproces is gebleken dat deze (cultuurhistorische) waarden belangrijk zijn en gekoesterd moeten worden.

Klik hier >>> voor de ontwerpopgave van deze regio

Meer informatie en een kennismaking? Kom dan naar de kick-off bijeenkomst op 27 september bij de HAS Hogeschool in Den Bosch.

Klik hier >>> voor de aanmeldpagina.