Het thema van de Eo Wijers Prijsvraag 2019-2020 is ‘Verrukkelijk Landschap, naar een aantrekkelijk en vitaal platteland’. Wat zijn de perspectieven voor een veelzijdig landelijk gebied? En hoe ontwikkel je een landschap dat betrouwbaar voedsel oplevert, en tegelijkertijd een gezonde woonomgeving is, met ruimte voor natuur, erfgoed en recreatie?

Duurzame kringlooplandbouw lijkt de aangewezen weg om onze voedselvoorziening veilig te stellen en daarmee ook de verblijfskwaliteit van het buitengebied op een hoger plan te brengen. Tegelijkertijd is het buitengebied ook vaak de zoekruimte voor oplossingen op het gebied van de grote transities rond klimaat, energie en verstedelijking.

Eo Wijers is voor deze editie daarom op zoek naar nieuwe antwoorden voor duurzame kringlooplandbouw. Met grondgebruik dat zich beweegt binnen de grenzen van ecologische, milieuhygiëne en dierenwelzijn. En met grondgebruik dat voedsel en grondstoffen produceert, energie levert, biodiversiteit en landschap bevat, klimaateffecten opvangt en bijdraagt aan het welzijn van bewoners en bezoekers.

Het adjectief ‘verrukkelijk’ ziet Eo Wijers als treffende kwalificatie van de intentie: ontwerp een landschap waarin smakelijk voedsel wordt geproduceerd en waarin het ook fijn en aantrekkelijk toeven is voor mens en dier. Met de 11e Eo Wijers Prijsvraag werken we samen aan een aantrekkelijk en vitaal landelijk gebied.