12e EO Wijersprijsvraag sluit perfect aan op de actualiteit van ‘de grote verbouwing’

We staan voor een enorme opgave in de fysieke leefomgeving, die bovendien in een stroomversnelling is gekomen. Er zijn grote stappen nodig. De overheid neemt die ook. Bijvoorbeeld met het Nationaal Programma Landelijk gebied, waarin verschillende opgaven worden gecombineerd. Maar ook in de startpakketten die alle provincies op 12 december hebben ontvangen. In de startpakketten vraagt het kabinet aan de provincies om een integraal ruimtelijk voorstel te maken voor de opgaven die in onze dagelijkse leefomgeving een plek moeten krijgen. 

In het najaar van 2023 de puzzel zijn gelegd en moeten de plannen er liggen. De stap die daarop volgt is het vertalen naar gebiedsplannen, ofwel de concrete uitwerking. Op hetzelfde moment is de finale van deze Eo Wijersprijsvraag, waarin ontwerpteams laten zien hoe Nederland er uit kan zien wanneer op regionale schaal de grote opgaven worden aangepakt. De regionale visies die de deelnemende ontwerpteams dan hebben gemaakt, geven concrete handvatten voor het vertalen van de provinciale puzzels naar regionale gebiedsplannen. Natuurlijk voor de deelnemende regio’s, maar ze vormen ook inspiratie voor andere regio’s.

Het ooghoogteperspectief dat we geïnspireerd op Jac. P. Thijsse’s albums van de ontwerpers vragen, werkt daarbij enthousiasmerend. Het maakt de ontwerpen voorstelbaar. Zo kan het eruit zien, het Nederland van de toekomst. Het Nederland ‘waar wij willen wonen’. 

Met de deelname aan de deze 12e editie leveren ontwerpteams direct een bijdrage aan ‘de grote verbouwing’. Inzenden voor de 1e ronde kan tot 11 januari 12.00 uur via > de website.

Deel

Andere berichten