12e EO Wijersprijsvraag sluit perfect aan op de actualiteit van ‘de grote verbouwing’

We staan voor een enorme opgave in de fysieke leefomgeving, die bovendien in een stroomversnelling is gekomen. Er zijn grote stappen nodig. De overheid neemt die ook. Bijvoorbeeld met het Nationaal Programma Landelijk gebied, waarin verschillende opgaven worden gecombineerd. Maar ook in de startpakketten die alle provincies op 12 december hebben ontvangen. In de startpakketten vraagt het kabinet aan de provincies om een […]