Eo Wijersprijsvraag #12: Waar wij willen wonen

Hoe kunnen stikstofreductie en klimaatadaptatie elkaar versterken om onze steden en landschappen klaar te stomen voor de toekomst? Een toekomst waarin natuurlijke systemen in balans zijn en de kwaliteit van de leefomgeving hoog is.”

In de inleiding van een van de beroemde Verkadealbums met de sprekende titel Waar wij wonen – beschrijft Jac. P. Thijsse de schoonheid van Nederland. Met het album wilde hij de kwaliteit en de kracht van onze leefomgeving bij een groter publiek onder de aandacht brengen. Dit deed hij deels vanuit een grote zorg over de staat van het landschap. Hij zag dat het onder druk stond, en vreesde dat de verbinding tussen mens en natuur verloren zou gaan. Met de prenten in het album toonde Thijsse een landschap waar de mensen naar konden verlangen, waar ze van moesten leren houden.

De kwaliteit van onze leefomgeving staat 100 jaar later nog steeds onder druk. We staan voor grote opgaven die het karakter ervan hoe dan ook zullen veranderen. De Eo Wijersstichting geeft zichzelf als een hedendaagse Thijsse de taak om te zorgen dat die veranderingen zo plaatsvinden dat het ‘waar wij wonen’ over nog eens 100 jaar nog steeds mooi, duurzaam, functioneel en gezond is.

De Eo Wijersstichting roept op om de klimaat- en stikstofproblematiek (en alles wat daarbij hoort) in samenhang te bekijken. De sleutel ligt in ontwerpend onderzoek. Want alleen zo komen we tot slimme en integrale ruimtelijke oplossingen, tot verbeeldingen van verleidelijke toekomstige (stads)landschappen. Door opgaven met elkaar in verband te brengen en het vele geld dat is vrijgemaakt te zien als structurele investeringen: voor een schoon watersysteem, frisse lucht en een vitale bodem, voor leefkwaliteit en een gezonde economie, voor identiteit en schoonheid.

Het ontwerpend onderzoek naar waar wij willen wonen, wekt bodem, water en lucht ‘tot leven’ en is het de kern van de twaalfde editie van de Eo Wijersprijsvraag. Multidisciplinaire ontwerpteams zoeken op regionaal niveau de synergie tussen stikstofreductie en klimaatadaptatie. Hoe zijn deze primaire opgaven aantoonbaar en stevig onderbouwd in te zetten als motor voor de inrichting van een aantrekkelijke leefomgeving van morgen? Hoe kunnen we tijdens de grote verbouwing van Nederland effectief blijven sturen op de samenhang tussen de vele opgaven onderling en op de kwaliteit van onze ruimte? Behalve tekenen gaan we rekenen en ontwikkelen we samen het Verkadealbum van de 21e eeuw.

Voor deze editie van de Eo Wijersprijsvraag zijn we op zoek naar opdrachtgevende regio’s, kennispartners en financiële partners. Vanaf september ’22 kunnen ontwerpteams zich aanmelden. 

Klik hier voor de  >> brochure over de 12e Eo Wijersprijsvraag 

Of neem direct contact op met projectleider Rosa Stapel, zie https://eowijers.nl/contact/

De voorbereidingen voor de 12e editie van de Eo Wijers Prijsvraag zijn mede mogelijk gemaakt door het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie