Inzenden voor de eerste ronde kan vanaf nu

Terwijl het landschap langzaam winters kleurt, komt de deadline voor het inzenden voor de eerste ronde snel dichterbij. Welke ontwerpteams hebben als een hedendaagse Jac. P. Thijsse een visie op onze leefomgeving? Wie heeft goede ideeën hoe we de ruimtelijke opgaven van nu, zoals natuurverbetering en klimaatadaptatie, in samenhang kunnen oplossen? Zodat onze regio’s over 100 jaar mooi, functioneel en gezond kunnen zijn?
Inzenden kan via de inzendpagina op onze website en kan tot 11 januari 2023, 12.00 uur. De teams die doorgaan naar de tweede ronde krijgen een tegemoetkoming van € 15.000,-. In de tweede ronde werken geselecteerde teams in dialoog met de regionale opdrachtgevers de opgave verder uit. 
 
Alle informatie voor inzenders is te vinden op de pagina Meedoen, waaronder ook de 1e nota van inlichtingen (toegevoegd op 28 november 2022). 

Wist je dat het ook mogelijk is om op persoonlijke titel mee te doen als je werkzaam bent bij een partij die onderdeel uitmaakt van een van de regio-coalities? Deelname is niet strikt verbonden aan ontwerpbureaus. Voorwaarde is dat deelnemers niet betrokken zijn of zijn geweest bij de voorbereiding en organisatie van de prijsvraag.

Wist je dat je voor meerdere regio’s een inzending kan doen?

Wist je dat het mogelijk is om bij je inzending aan te geven welke aanvullende expertise/stakeholders je graag in tweede ronde bij het proces wil betrekken? Een volledig compleet team is voor inzenden in de eerste ronde nog niet noodzakelijk, aanvullingen kunnen gedaan worden voor de start van de tweede ronde.

Deel

Andere berichten