De Eo Wijers Prijsvraag 2022-2023 start op 5 oktober 2022 met de Kick-off bijeenkomst in Amersfoort.

Wil je meedoen? Op deze pagina vind je de benodigde informatie.

Vorm een team

Deelname aan de prijsvraag staat open voor multidisciplinaire teams.

Deze teams bestaan ten minste uit een ruimtelijk ontwerper, zoals een landschapsarchitect, architect of, stedenbouwkundige, dan wel een student op een van deze vakgebieden, die ontwerpkracht inbrengt in het team en zorgdraagt voor de ruimtelijke uitwerking. De teams moeten aangevuld worden met teamleden uit andere relevante disciplines en/of regionale belanghebbenden (zoals adviseurs of ondernemers) voor het uitwerken van de opgave.

Je doet als team een inzending voor één van de vier regio’s.

Verdiep je in de opgave

In het reglement vind je alle praktische informatie en de beschrijving van de hoofdopgave en de vier regionale bijlagen. Dit document is leidend.

Voor de deelnemers is een reader beschikbaar met relevante achtergrondinformatie en onderzoeken, samengesteld door Vereniging Deltametropool met bijdragen van de kennispartners. Daarnaast zijn er 4 regioreaders gemaakt door de regionale coalities met achtergrondinformatie per regio. Informatie over de juryleden vind je hier.

Interesse in deze editie van de prijsvraag?

Via de Eo Wijers nieuwsbrief houden we je op de hoogte van de procedure, planning, deadlines en meer.

Maak je inzending

De eerste ronde verloopt anoniem. Ieder team maakt een visie die reageert op de opgave inclusief de daarbij horende aandachtspunten, zoals toegelicht in elk van de regiobijlagen in het reglement.

De visie bestaat uit een beperkt aantal presentatiesheets, als een beeldverhaal/pitch die zonder mondelinge toelichting begrepen kan worden, waarin leidend concept/visie toegelicht wordt in tekst en beeld, incl. een voorstel voor de aanpak van de tweede ronde. Lees de precieze inleverspecificaties in het reglement.

Inleveren

Met de nota van inlichtingen eind november 2022 wordt de inzendpagina online beschikbaar gemaakt, zodat je je inzending kunt inleveren.

De inzendtermijn van de eerste ronde sluit op woensdag 11 januari 2023 om 12.00 uur.

Documenten

In het reglement vind je alle praktische informatie en de beschrijving van de hoofdopgave en de vier regionale bijlagen.

Daarnaast zijn er 4 regioreaders gemaakt door de regionale coalities met achtergrondinformatie per regio. Informatie over de juryleden vind je hier.

Daarnaast zijn er 4 regioreaders gemaakt door de regionale coalities met achtergrondinformatie per regio. Informatie over de juryleden vind je hier.

Stel je vragen

Tot uiterlijk 16 november 2022 kun je vragen stellen. De vragen worden geanonimiseerd, gebundeld en beantwoord via de nota van inlichtingen die eind november 2022 op www.eowijers.nl gepubliceerd wordt.