Eo Wijers Prijsvraag 2019-2020 gestart

Den Bosch, 27 september 2019

De 11e editie van de Eo Wijers Prijsvraag ging op vrijdag 27 september officieel van start tijdens een informatiebijeenkomst bij de HAS Hogeschool in Den Bosch. De titel van de Prijsvraag is “Verrukkelijk landschap, naar een aantrekkelijk en vitaal platteland”.  Voor deze editie kiest de Eo Wijers Stichting voor een dialoog met regionale opdrachtgevers. De finale bijeenkomst van de prijsvraag vindt plaats op de Landschapstriënnale 2020.

 

Op de bijeenkomst spraken onder andere Niek Hazendonk van het Ministerie van LNV, Henk Baas van de Rijksdienst Cultureel Erfgoed (RCE) en Leo Pols van PBL. De vier regio’s presenteerden hun ontwerpopgave. Uit alle presentaties bleek dat het thema van deze editie actueel én uiterst complex is. Dat is de stichting zich bewust, en daarom is bij deze editie een kring van kennispartners betrokken die de ontwerpteams het komende jaar kunnen bijstaan.

De Eo Wijers Prijsvraag 2019-2020 gaat over het ‘Verrukkelijk Landschap’. Wat zijn de ideeën, de antwoorden of de ontwerpen voor een aantrekkelijk en vitaal landelijk gebied? Met grondgebruik dat zich beweegt binnen ecologische, milieu hygiënische en dierenwelzijnsgrenzen? En waar het ook voor de mensen die er wonen en recreëren prettig toeven is? De Eo Wijers Stichting schrijft de prijsvraag uit in samenwerking met vier regio’s: Twente (Overijssel), Kempen en Groote Heide (Noord-Brabant), Zuid-Limburg (Limburg) en Alblasserwaard (Zuid-Holland).

De juryleden van deze editie zijn: Bart Krol (oud RO gedeputeerde Utrecht), voorzitter, Jannemarie de Jonge (partner WING), en Marco Vermeulen (curator Landschapstriënnale 2020 en Studio Marco Vermeulen). Binnenkort zullen hier juryleden uit de regio’s bij aansluiten.

De informatie die op de bijeenkomst gedeeld wordt komt voor alle geïnteresseerde partijen beschikbaar via de Eo Wijers website.

De prijsvraag wordt mede mogelijk gemaakt met kennis, financiële bijdragen en personele inzet van onze partners.

De prijsvraag wordt uitgeschreven met medewerking van Architectuur Lokaal. Het reglement is opgesteld aan de hand van Kompas Light Prijsvragen. Deze handleiding is ontwikkeld door Architectuur Lokaal en wordt breed onderschreven door (Rijks)overheid en organisaties van opdrachtgevers, opdrachtnemers en adviseurs.

Deel

Andere berichten