Deelnemende Regio’s

Voor deze editie van de prijsvraag kiest de Eo Wijers Stichting voor regionale ontwerpstudies in de vorm van een dialoog tussen inzenders en opdrachtgevers per studiegebied. Stuk voor stuk regio´s waar partijen al met de complexe vraagstukken van het landelijk gebied worstelen. Want complex is het zeker, omdat bij de uitwerking rekening gehouden moet worden met de keuzes en gevolgen van de transities op het gebied van klimaat, energie en verstedelijking. Zo’n opdracht vergt derhalve de inzet van vele betrokkenen. De richting die de Eo Wijers Stichting voor ogen heeft, berust in de kern op één opdracht, specifiek gemaakt voor een aantal regionale studiegebieden. Waarbij per regio in twee rondes de verbinding wordt gezocht tussen multidisciplinaire teams van ontwerpers en andere relevante disciplines met regionale stakeholders en kennisinstellingen.
De regio’s die meedoen zijn: Twente, Alblasserwaard-Vijfheerenlanden, Kempen & Groote Heide en Zuid-Limburg.


Klik op de regiopagina’s voor meer informatie:

Regio Twente

Regio Zuid-Limburg

Regio Kempen en Groote Heide

Regio Alblasserwaard