S.MAAK park Kempen en Groote Heide (Noord-Brabant)

De Kempen en Groote Heide is een prachtig groen cultuurgebied in de stedelijke Brainport/Metropool regio. De Kempen/Groote Heide ligt tussen Tilburg, Eindhoven, Turnhout en Maarheeze. Het gebied heeft moderne voedselproductielandschappen en ontginningen en landschappen met mooie landgoederen. Er zijn veel wandel-, fiets- en andere routestructuren. De landbouw en de maakindustrie zijn de motoren voor regionaal sterk verankerde internationale economische ontwikkelingen. Aan de andere kant is er ook de impact van de industrie, infrastructuur en intensieve veehouderij op de natuur en verblijfskwaliteit van het landschap.

Het stroomgebied van de Dommel heeft een belangrijke natuur-, bodem- en wateropgave. Dit betekent onder meer dat er een noodzaak is tot realisatie van klimaat robuuste beekdalen en het vinden van oplossingen voor de verdroging van de hoge zandgronden. Door de aanwezigheid van een groot areaal Natura 2000 speelt het Programma Aanpak Stikstof (PAS) een belangrijke rol in de ontwikkelruimte voor het gebied. Ook is het gebied de Zuidelijke poort naar Brainport.

Door de door de Brabantse Landschapstriënnale genoemde thema’s vormen paradoxen, waarbij het landschap als productieruimte en het landschap als verblijfsruimte vaak tegelijk waar zijn. Zoals de paradox van Wassend Water vs Vlees en Vis, en Productieve Natuur vs High Tech – High Green. In de Kempen en Groote Heide accumuleren al deze thema ́s tot een Groenstad. Of zoals wij dat hier zeggen: een Slim Maak Landschapspark. Kort samengevat: S.MAAK Park.

Zowel voor de grote steden in de buurt (Eindhoven en Tilburg) als voor de vele kleine kernen is het echter van groot belang om de kwaliteit van het landschap als leefomgeving op een hoger niveau te krijgen. Zowel bestuurlijk (De Kempen) als van onderop (Groote Heide) werkt men hier langs verschillende ontwikkelingen aan. S.MAAK Park wil deze individuele ontwikkelingen slim verbinden zonder het specifieke karakter van de bestaande samenwerkingen te doorbreken.


Voor Kempen en Groote Heide werd door de volgende ontwerpteams een visie ontwikkeld.

– Renze van Och | BRO adviseurs & team met ‘Transitieconnectoren – Transitie vraagt om geleiding’
– Daniel Venneman | Woonpioniers & team met ‘LAND-LINK’
– Marianne Verhoeven | Verhoeven | De Ruijter landschapsarchitecten & team met ‘Nieuwste Oogst’

 


Partners (en supporters) van deze regio:

Provincie Noord-Brabant | Waterschap de Dommel | Huis van de Brabantse Kempen | Natuurgrenspark De Groote Heide | Rabobank De Kempen | Commonland | Natuurmonumenten | LTO | Brabants Landschap