Coulisselandschap Twente

De komende jaren zullen de veranderingen in landbouw en landschap versnellen. Klimaatverandering, productie van hernieuwbare energie, nieuw gebruik van grote vrijkomende erven, vernieuwingen in de agro- en foodketen, antwoorden op de biodiversiteitscrisis en nieuwe wensen vanuit de samenleving zullen neerslaan in het Twentse landschap.

Als we op de oude voet doorgaan zorgen de nieuwe ontwikkelingen voor versnelling van verlies aan landschappelijke kwaliteit en kan de ontwikkeling van de landbouw in de knel komen. Als we de ontwikkelingen op een goede manier laten landen, biedt dat perspectief voor grondeigenaren, de regionale economie, samenleving, bodem, natuur en landschap en herstel van de hydrologie. Dat is ook van belang voor Twente als high end technologie regio. Landschap en natuur, de rust en de beleving van het Twentse landschap leveren energie en creativiteit voor de mensen in Twente. De uitdaging is dus om in Twentse context invulling te geven aan klimaatbestendige kringlooplandbouw en de eigen energievoorziening, in samenhang met het versterken en vernieuwen van het Twentse landschap en de Twentse identiteit.

De ontwerpteams die meedingen naar de regionale en landelijke prijs zijn: 
– Tesse Bijlsma | IMOSS & team met ‘Houtbaar Landschap’
– Chiel Lansink | IAA Architecten & team met ‘Rural Commons’
– Jaap van der Salm | H+N+S Landschapsarchitecten & team met ‘De Eeuwige Bron’


Op woensdag 9 september vindt de regionale prijsuitreiking plaats in Enschede, >>> klik hier voor de uitnodiging


Partners van deze regio

Provincie Overijssel en de Groene Metropool Twente. In de Groene Metropool Twente werken samen de gemeenten: Enschede, Hengelo, Almelo, Borne, Twenterand, Wierden, Rijssen-Holten, Hof van Twente, Hellendoorn, Haaksbergen, en de Waterschappen Vechtstromen en Rijn en IJssel, LTO Noord, Landschap Overijssel, Groene Kennispoort Twente, Zone College, Omgevingsdienst Twente, Leader Zuidwest Twente en de provincie Overijssel.