Alblasserwaard Vijfheerenlanden (Zuid-Holland)

De Alblasserwaard en Vijfheerenlanden wordt als gebied bijna helemaal begrensd door rivieren: de Lek in het noorden, de Linge in het oosten, de Boven- en Beneden Merwede in het zuiden en de Noord in het westen. Aan de oostzijde is de Diefdijk eveneens begrenzing.

Het gebied kenmerkt zich door slingerende dijken en kades, de open weilanden, de langgerekte kavelstructuur met sloten in een vast ritme en de dichte dorsplinten met kerken en molens die van ver te zien zijn. Met name uit het participatieproces is gebleken dat deze (cultuurhistorische) waarden belangrijk zijn en gekoesterd moeten worden.

De Alblasserwaard-Vijfheerenlanden is bij uitstek een voorbeeld van landelijk gebied. De agrarische sector bezit zo’n 70% van de grond en bepaalt zo een groot deel van het aanzicht van de regio. De omgeving karakteriseert zich door de openheid, de kenmerkende opeenvolging van kavels en sloten, de slingerende dijken en de kleine dorpjes. In de regio is een aantal grote maatschappelijke opgaven actueel: opgaven die het keerpunt kunnen betekenen voor de regio zoals deze nu is. Het schuurt flink en de oplossingen zijn niet eenvoudig.

De ontwerpopgave van deze regio staat in >>> het Reglement (vanaf p. 20).


De ontwerpteams die werkten aan de opgaven van deze regio zijn:
– Valerie Koppelle | K.A.S., Anna Dijk | K.A.S. en Marc Nolden | FREELANdSCHAP met ‘Transformatie vanuit de kernrandzones’
– Guido van Loenen | Rho Adviseurs & team met ‘Boer aan het roer’
– Peter de Ruyter | Bureau Peter de Ruyter Landschapsarchitecten & team met ‘Meer Waard!’


Regionale winnaar bekend

De regionale slotbijeenkomst vond plaats op 2 september. Hier werden de eindresultaten besproken en de prijs uitgereikt aan de regionale winnaar. In dit geval waren dat er twee:

Transformatie vanuit Kernlanden (K.A.S., FREELANdSCHAP)
MeerWAARD! (Bureau Peter de Ruyter Landschapsarchitectuur, Atelier des Hollants, Wageningen University, Boerenverstand)

>>> klik hier voor het Juryverslag

De winnaars ontvingen een houtsculptuur van de hand van kunstenaar Bart Ensing.
De organisatie feliciteert de teams van harte!

De landelijke winnaar wordt op 23 september bekendgemaakt.


Dit is de (WeTransfer) link naar het Landschapsuitvoeringsplan Alblasserwaard-Vijfheerenlanden:
https://we.tl/t-WbirHWmSge


Partners van deze regio


Gemeenten Gorinchem | Gemeente Molenlanden | Gemeente Vijfherenlanden | Provincie Utrecht | Provincie Zuid-Holland | Waterschap Rivierenland