Alblasserwaard Vijfheerenlanden (Zuid-Holland)

De Alblasserwaard en Vijfheerenlanden wordt als gebied bijna helemaal begrensd door rivieren: de Lek in het noorden, de Linge in het oosten, de Boven- en Beneden Merwede in het zuiden en de Noord in het westen. Aan de oostzijde is de Diefdijk eveneens begrenzing.

Het gebied kenmerkt zich door slingerende dijken en kades, de open weilanden, de langgerekte kavelstructuur met sloten in een vast ritme en de dichte dorsplinten met kerken en molens die van ver te zien zijn. Met name uit het participatieproces is gebleken dat deze (cultuurhistorische) waarden belangrijk zijn en gekoesterd moeten worden.

Een streek vol wijde vergezichten, verspreide boerderijen, boomgroepen, historische dorpen, kerken en statige wolkenluchten. Met op de achtergrond voortdurend ‘de stem van het water’. Mens en water hebben in een voortdurende onderlinge strijd en samenwerking (water is vijand en bondgenoot) hun stempel gezet op dit land. Er is geen paal, geen steen, geen kluit die niet getuigt van de inspanning van de bewoners bij de verdediging van hun moeizaam veroverde woonplaats tegen de krachten van de natuur. Er hangt een weidse stilte over dit landschap, dat nog maar weinig beroerd wordt door het drukke moderne verkeer. Dorpen vlijen zich tegen de sterke dijken en kastelen staan peinzend achter hun grachten.

De Alblasserwaard-Vijfheerenlanden is bij uitstek een voorbeeld van landelijk gebied. De agrarische sector bezit zo’n 70% van de grond en bepaalt zo een groot deel van het aanzicht van de regio. De omgeving karakteriseert zich door de openheid, de kenmerkende opeenvolging van kavels en sloten, de slingerende dijken en de kleine dorpjes. In de regio is een aantal grote maatschappelijke opgaven actueel: opgaven die het keerpunt kunnen betekenen voor de regio zoals deze nu is. Het schuurt flink en de oplossingen zijn niet eenvoudig.

De ontwerpopgave van deze regio staat in >>> het Reglement (vanaf p. 20).


Dit is de (WeTransfer) link naar het Landschapsuitvoeringsplan Alblasserwaard-Vijfheerenlanden:
https://we.tl/t-WbirHWmSge


De afgelopen maanden heeft IMOSS, samen met de Werkgroep RMA-Landschapsontwikkeling, hard gewerkt aan de verwerking van de uitkomsten van de Werkconferentie afgelopen 3 en 4 juli. Dit heeft geresulteerd in een landschapsuitnodigingsdocument, waarin het gehele proces samengevat wordt en concrete projecten en resterende dilemma’s beschreven worden. Op maandag 16 december is er een informatiebijeenkomst van deze regio over de uitkomsten van deze werkconferentie. Klik hier voor de uitnodiging: 14929-B Uitnodiging Stakeholders 16 december 2019


Partners van deze regio


Gemeenten Gorinchem | Gemeente Molenlanden | Gemeente Vijfherenlanden | Provincie Utrecht | Provincie Zuid-Holland | Waterschap Rivierenland