Editie 9

2011 – 2012

Nieuwe energie voor de Veenkoloniën:

op zoek naar regionale comfortzones

De opgave ging over krimp, energietransitie en ruimtelijke kwaliteit. Krimp heeft niet alleen nadelen – wegtrekkende bewoners, afname van voorzieningen –, maar kan aanleiding zijn om een nieuwe weg in te slaan. De prijsvraag vroeg deelnemers relaties te leggen met energietransitie, biobased economy, water en landbouw. De nadruk lag op bottom-upprocessen in plaats van top-down.

Winnaar werd ‘Samen Pionieren’ van AtelierBruut, Synergie en Tauw. De inzending bestond uit vier tijdlijnen met de autonome ontwikkelingen die tot 2040 op de Veenkoloniën afkomen. Ook is aangegeven wanneer en hoe bewoners en bedrijven kunnen interveniëren – om zo te voorkomen dat hun leefomgeving achteruit gaat. Om hen te helpen, stelden de winnaars bouwstenen voor: succesvolle en winstgevende initiatieven waarmee zij zelf aan de slag kunnen.

De inzending stond symbool voor een paradigmawisseling in de ruimtelijke ordening: van masterplanning naar het faseren van ruimtelijke ingrepen. De prijswinnende inzendingen – naast de winnaar zijn ook tweede en derde prijzen uitgereikt – zijn niet als zodanig uitgevoerd. De winnende bureaus hebben hun kennis en ideeën ingebracht in lopende projecten. Sommige gemeenten zijn daar mee verder gegaan.