Editie 6

2001 – 2002

Grenzeloze beweging: dynamiek en verankering tussen Utrecht en Oberhausen

De landschappen rondom de snelwegen A12 en A3 tussen Utrecht en het Duitse Oberhausen vormden het plangebied. De strook wordt gekenmerkt door economische infrastructuur en ecologische verbindingen. Ontwerpers werd gevraagd een innovatieve ontwerpstrategie te formuleren die én recht deed aan de rollen en taken van publieke en private besluitvormers én aansloot bij de uiteenlopende leefstijlen van bewoners en gebruikers. In deze editie was er veel aandacht voor de stap naar realisatie

Het winnende ontwerp ‘Living on the Edge’ van de Wageningse landschapsarchitectuurstudenten Eric-Jan Pleijster en Cees van der Veeken werd geroemd om de grafische presentatie en het taalgebruik. Het plan transformeert de auto-, spoor- en waterwegen tot krachtige en lineaire eenheden. Voor de uitvoering van hun ideeën stelden Pleijster en Van der Veeken een ‘committee on edge quality’ voor die niet alleen randvoorwaarden stelt, maar ook uitwerkingsopdrachten geeft aan lagere overheden – daarbij zouden strenge eisen gelden, vooral daar waar de eenheden aan elkaar grenzen.