Editie 3

1991 – 1992

Het stromend stadsgewest:

vormgeven aan ‘ecoregio’ Breda

In de derde editie raakten technologen en onderzoekers betrokken. Samen met ontwerpers gingen zij op zoek naar ontwerpconcepten waarmee de ‘stromen van de stad’ – water, verkeer, afval, informatie – onderdeel werden van een ruimtelijke toekomstvisie voor het stadsgewest Breda. Het ging om een integrale en ecologische blik op de stad en het landschap, waarbij de natuurlijke en antropogene processen op een zo duurzaam mogelijke manier moesten worden ingericht.

Ondanks de magere kwaliteit van de inzendingen kende deze editie twee winnaars: ‘Brandend Zand’ van Sjef Jansen, Arthur Meuleman, Renee Santema en Rik de Visser, en ‘Tricola’ door Jan Harten, Gerhard Geerken, Christ Vandeheyden, John Stohr, Wim Wiersinga en Saskia van Walwijk.

De makers van Brandend Zand constateerden dat het milieubeleid in het plangebied tekort schoot. Daarom verdeelden zij de regio in vijf landschapstypen: natuurbeekdal, productiebeekdal, natuur- en waterwingebied, productiepolder en stedelijk gebied. Voor elk deelgebied formuleerden zij een duurzaamheidsstrategie. De typologische kenmerken van elk deelgebied zijn vastgelegd in zogenoemde ‘amoebes’. De ontwikkelingsschets van Tricola is geen klassieke plankaart, maar een ontwerp dat op toegankelijke en speelse wijze ideeën en gedachten ordent over de ontwikkeling van zowel de ecologische als de stedelijke structuren.

Waar het ‘metabolisme’ van stad en land tegenwoordig volop in het spotlicht staat, was het toen een tamelijk nieuw onderwerp. Niet zo gek dus dat geen enkele inzending – ook niet van de winaars – erbovenuit sprong. Ondanks de veelheid aan ideeën, was niet één voorstel echt bruikbaar.