Editie 2

1988 – 1989

Stad en land op de helling:

ontwerpen voor de Europese regio Maastricht, Aken, Luik

De opgave in deze prijsvraageditie ging over de vervagende grenzen tussen de stad en het platteland. Voor de internationale regio Maastricht-Aken-Luik formuleerden deelnemers visies op hoe stedelijke en landelijke functies nieuwe configuraties kunnen vormen. Speciale aandacht was er voor het reliëf – in zogenoemde ontwikkelingsschetsen moesten deelnemende teams aangeven hoe de hoogteverschillen benut konden worden voor het ‘mengen’ van stad en land.

In het winnende ontwerp ‘Toren van Babel’ – van de net afgestudeerde ontwerpers P. Bijvoet, M. Brinkhuijsen, R. Santema, W. Stenfert Kroese en J. Wiersma – worden nieuwe grenzen getrokken, waardoor bestuur, gebruik en beheer beter op elkaar zijn afgestemd. De ontwerpers koppelden landschapstypen (productielandschap, parklandschap, natuurlandschap) aan verschillende landschapseenheden. Dit moest leiden tot een actief gebruik van het gehele landschap. In het ontwerp vullen verschillende productielandschappen elkaar aan, de ecologie is niet langer het kind van de rekening.