Editie 10

2014-2015

Stedendriehoek Apeldoorn, Deventer, Zutphen:

naar een energieneutrale stedelijke regio

Kan de Stedendriehoek – het gebied tussen Apeldoorn, Deventer en Zutphen – in 2030 energieneutraal zijn? Daarover ging de tiende editie van de Eo Wijersprijsvraag. En wat betekent dit voor het vestigingsklimaat, met inachtneming van een passende governancestructuur? De regio zag de energietransitie niet als inpassingsopgave, maar als een aanleiding om nieuwe landschappen te creëren. Oftewel: om een energieneutrale regio te zijn, zijn ingrijpende ruimtelijke veranderingen noodzakelijk.

Ondanks de veelzijdige inzendingen, is geen winnaar gekozen. De complexiteit van de opgave was dermate groot dat veel plannen de toepassing van beproefde energievormen niet overstegen. De bijdrage aan de realisatie van een energieneutrale regio was daardoor gering en op het niveau van techniek, landschap en draagvlak onrealistisch.

Wel zijn vier beste inzendingen gekozen: ‘De groene fabriek’ van Pim Kuipers, Diederik Giesen en IAA Stedenbouw en Landschap; ‘S3H-BTK’ door Witteveen en Bos, H+N+S Landschapsarchitecten, Wing, Fabric, marco.broekman en CE Delft; ‘Hub vooruit’ van Rho adviseurs, Kruitkok Landschapsarchitecten, Dominic Tegelbeckers Stedenbouw en Architectuur, Bestwerk en Jelle Rijpma Advies; ‘Schakelen’ door The Cloud Collective, Werkend Landschap en Transition Lab. In het najaar van 2015 zijn door deze teams vervolgstappen gezet. Het resultaat: een zogenoemd CleanTechLab dat de energietransitie in de Stedendriehoek exponentieel moet versnellen.