Editie 1

1985 – 1986

Nederland Rivierenland

In de eerste editie van de Eo Wijersprijsvraag ging het om het ontwerp van nieuwe structuren voor het rivierengebied van de Limburgse Maas, de IJssel en de Rijnmond. Het was de bedoeling om – rekening houdend met vroegere gebruiksvormen – de betekenis van rivieren voor waterberging en natuurontwikkeling te vergroten en tegelijkertijd de regionale differentiatie te versterken.

Het winnende plan ‘Ooievaar’ van Dick de Bruin, Dick Hamhuis, Dirk Sijmons, Frans Vera, Lodewijk van Nieuwenhuijze en Willem Overmars bracht een kentering teweeg in het denken over de samenhang tussen natuur en waterberging in de uiterwaarden. Het ontwerp zou niet alleen de basis leggen voor het latere Ruimte voor de Rivierprogramma, maar vormde ook het fundament voor talloze uitvoeringsprojecten langs de grote rivieren.