Flevoland kenmerkt zich historisch gezien door ruimte voor groei en ontwikkeling. Echter, de ruimte in Flevoland is niet meer zo ‘onbeperkt’ als bij de start van de inpoldering. Steeds meer opgaven leggen een claim op de beschikbare ruimte en hebben impact op het bijzondere landschap. Ook wordt duidelijk dat door bodemdaling, verzilting, uitputting en droogte de grenzen van het bodem- en watersysteem in zicht komen.

De jonge geschiedenis van zowel de stad als het landschap is toe aan een nieuwe laag. Amper een halve eeuw oud, gemaakt onder het gesternte van maakbaarheid en functiescheiding, komt de Flevopolder nog niet voor in de Verkadealbums van Thijsse. Daarom ook dat de regio zich heeft aangemeld voor de 12e Eo Wijers Prijsvraag onder de titel: Hoe maakbaar is het ‘gemaakte’ Flevoland van de toekomst?

De coalitie van opdrachtgevers, waarvan de kern bestaat uit provincie Flevoland, het waterschap Zuiderzeeland, het Rijksvastgoedbedrijf, de gemeente Lelystad en de gemeente Dronten, wil met deelname aan de Eo Wijers ontwerpend Nederland uitdagen om te studeren op het gebied tussen het Markermeer en het Veluwemassief, tussen de Oostvaardersplassen en de Noordoostpolder – Wat zijn in oostelijk Flevoland de kansen van het in samenhang aangaan van de grote transitieopgaven? Hoe vormen deze de basis voor een hernieuwd toekomstperspectief voor een regio? Hoe en waar kunnen we onderscheidend zijn in onze identiteit voor de opgave ‘Waar wij willen wonen’ en wat is daar voor nodig?

Hoe en waar kunnen we onderscheidend zijn in onze identiteit voor de opgave ‘Waar wij willen wonen’ en wat is daar voor nodig?

De regio is op zoek naar inzicht en integrale ruimtelijke oplossingen voor het landelijk gebied waarin de grote transitieopgaven met bijbehorende ruimteclaims slim landen. Dit in relatie en samenhang tot het dorpse en stedelijk gebied en met een krachtige verbeelding van de regio en zijn identiteit over 100 jaar.

Deze oplossingen vormen input voor verschillende uitwerkingen zoals de strategische agenda Flevoland, omgevingsvisie Lelystad en handelingskader voor rijksgronden. De opgave speelt zich af op verschillende schaalniveaus: op (boven)regionaal systeemniveau, maar ook op meer lokaal niveau waar een groot deel van de bewijslast en verbeeldingskracht zit als het gaat om ‘waar wij willen wonen’. Ook is er behoefte aan de ontwikkelstrategieën en financiële onderbouwing (op hoofdlijnen) van voorstellen en visies.

Wil je contact met de regionale coalitie, bijvoorbeeld omdat je als regionale stakeholder graag betrokken wil worden? Mail naar editie12@eowijers.nl dan verbinden we je door.

Juryleden

Documenten

Lees in het reglement in de bijlage Oostelijk Flevoland de aandachtspunten van de regio in aanvulling op de hoofdopgave:
In de regioreader vind je relevante achtergrondinformatie, als randvoorwaarde of inspiratie. In dit document zitten links naar bronbestanden, zoals beleidsstukken en onderzoeken:
In de algemene reader staat relevante achtergrondinformatie en onderzoeken, samengesteld door Vereniging Deltametropool met bijdragen van de kennispartners.