Eo Wijers gaat door

De tweede ronde van de 11e Eo Wijers Prijsvraag is 7 februari gestart; met vier opdrachtgevende regio’s en per regio drie ontwerpteams. De ambitie van deze prijsvraag was (en is) dat het een lerend proces is, waarbij ontwerpteams en opdrachtgevende regio’s in interactie komen tot voorstellen voor een ‘Verrukkelijk Landschap’. De maatregelen rondom de coronacrisis bemoeilijken helaas het interactieve deel. Een inventarisatie bij regionale partijen en de ontwerpteams leverde echter het beeld op dat de meesten erop vertrouwen dat de vaart en creativiteit in voldoende mate behouden kunnen worden. Ook als men online samenwerkt. 

Visie en beleidsontwikkeling
Daarnaast speelt de wens van de bij de prijsvraag betrokken ministeries om de resultaten te benutten voor hun beleidsontwikkeling, onder andere inzake de NOVI en de ontwikkelingen in het landelijk gebied. Met zijn allen proberen we voorbij de huidige crisis te kijken en ons voor te bereiden op de vragen die op ons af komen. Een daarvan is: hoe geven we vorm aan een vitaal en toekomstbestendig landelijke gebied? Met de Eo Wijers Prijsvraag willen we graag een wezenlijke bijdrage leveren aan de benodigde visie om hierop antwoord te geven.  

Daarom heeft het Eo Wijers bestuur besloten om vast te houden aan de bestaande planning van de Prijsvraag 2019-2020, waarbij voorlopig online met elkaar wordt samengewerkt. We realiseren ons hierbij dat bij online samenwerking een bepaalde diepgang wellicht niet bereikt kan worden. Welke gevolgen dat heeft voor de resultaten weten we pas achteraf, maar we hopen dat de creativiteit van de ontwerpteams dit gemis in belangrijke mate zal compenseren.

Planning 
De planning van de Eo Wijers Prijsvraag 2019-2020 blijft dus gehandhaafd en ziet er als volgt uit: 
Sluiting inzendingen 2e ronde – 22 juni 2020, 12.00 uur
Beoordeling door regionale en nationale jury – 1 en 2 juli 2020
Presentatie in de regio’s van eindresultaten – ntb
Finale – 23 september 2020, LocHal, Tilburg
Publicatie Juryrapport – 23 september 2020

We wensen iedereen veel veerkracht en gezondheid toe. 

Deel

Andere berichten