Drie vragen over de prijsvraag aan juryvoorzitter Berno Strootman

Waarom is het voor ontwerpteams interessant om mee te doen aan de Eo Wijersprijsvraag 2022-2023?

‘De Eo Wijersprijsvraag biedt alle ruimtelijke ontwerpers in Nederland, in samenwerking met andere disciplines, de kans om te laten zien welk aantrekkelijk perspectief er is voor de deelnemende regio’s. 

En dat is hard nodig omdat bestuurders tot nu toe niet in staan blijken te zijn om op de grote opgaven waar we voor staan het antwoord te geven dat nodig is. De grote maatschappelijke vraagstukken worden nog te veel als problemen gezien die moeten worden opgelost. En nog te weinig als kansen die de sleutel kunnen zijn voor welkome, structurele verbeteringen van ons land. Stikstofreductie en klimaatadaptatie kunnen worden ingezet als hefboom voor het realiseren van andere ambities, zodat onze steden en landschappen veel aantrekkelijker kunnen worden. Ontwerpers zijn in staat om die opgaven met elkaar te verbinden tot integrale, wervende toekomstperspectieven.’

Hoe actueel is het thema van deze editie

‘Het thema is zeer actueel. We zitten midden in de stikstofcrisis, de wooncrisis, de biodiversiteitscrisis en de klimaatcrisis. Die gaan niet vanzelf voorbij en Europese normen worden alleen nog maar strenger. De watercrisis is in aantocht. Ons land komt steeds meer op slot te zitten. Een uitweg uit al die crises kan alleen worden gevonden in een grote aanpassing van de manier waarop we ons voedsel produceren, ons water beheren en met onze natuur en onze landschappen omgaan.’

Wat kunnen de ontwerpteams betekenen voor de regio’s en voor een Nederland Waar Wij Willen Wonen?

‘Ontwerpers zijn in staat om, in nauwe samenwerking met andere disciplines, integrale toekomstperspectieven te ontwikkelen die de noodzakelijke aanpassingen in samenhang onderzoeken. Ze kunnen strategische principes ontwikkelen met een integrale, ruimtelijke blik en geredeneerd vanuit de lange termijn. Daar waar de markt en de overheid vaak te kortademig zijn om vanuit de lange termijn te sturen, kunnen ontwerpers hun blik verder naar voren richten. Met als doel voor de betreffende regio’s een gedeeld en aantrekkelijk toekomstperspectief te ontwerpen waarmee de gewenste transities op gang gebracht kunnen worden.’

Juryvoorzitter Berno Strootman is Landschapsarchitect en directeur-eigenaar van Strootman Landschapsarchitecten en voormalig Rijksadviseur.

Foto door Jiri Büller

Deel

Andere berichten

Digitale Q&A Oostelijk Flevoland

Bring your own lunch-meeting! Dit is de kans om meer te weten te komen over de ontwerpopgave en de belangen van verschillende regiopartijen in Oostelijk Flevoland. Donderdag

Lees verder »