16 februari: Startatelier tweede ronde

Op donderdagmiddag 16 februari 2023 vindt het Startatelier van de tweede ronde plaats. Op deze middag bekijken we de oogst van alle inzendingen van de eerste ronde en gaan met elkaar in gesprek over het thema en de actualiteit. Daarna wordt in vier regio-sessies dieper ingegaan op de ontwerpopgave en de ideeën. De teams die naar de […]

Oogst eerste ronde: ruim dertig inzendingen

De oogst van de eerste ronde is bekend. Meer dan dertig teams zonden hun idee in voor de 12e Eo Wijerspprijsvraag ‘Waar Wij Willen Wonen’. Een mooi resultaat waarmee de regio’s Achterhoek, Midden Zeeland, Oostelijk Flevoland en de Rijn-Maasmonding aan de slag kunnen. Het woord is nu aan de jury, die uit deze inzendingen de […]

12e EO Wijersprijsvraag sluit perfect aan op de actualiteit van ‘de grote verbouwing’

We staan voor een enorme opgave in de fysieke leefomgeving, die bovendien in een stroomversnelling is gekomen. Er zijn grote stappen nodig. De overheid neemt die ook. Bijvoorbeeld met het Nationaal Programma Landelijk gebied, waarin verschillende opgaven worden gecombineerd. Maar ook in de startpakketten die alle provincies op 12 december hebben ontvangen. In de startpakketten vraagt het kabinet aan de provincies om een […]

Nieuw jaar, nieuwe ideeën voor het landschap

We hebben veel zin in dit nieuwe jaar waarin de eerste en tweede ronde en straks in september de finale van deze 12e editie van de Eo Wijersprijsvraag plaatsvinden. De uiterste inzenddatum voor de 1e ronde komt nu snel dichterbij: 11 januari (12.00 uur). Inzenden kan via deze pagina op de website. Nog een paar weetjes over […]

Digitale Q&A Oostelijk Flevoland

Bring your own lunch-meeting! Dit is de kans om meer te weten te komen over de ontwerpopgave en de belangen van verschillende regiopartijen in Oostelijk Flevoland. Donderdag 15 december, 12.00-13.00, online via MicrosoftTeams. Aanmelden kan via stijn.kuipers@rijksoverheid.nl. Inzendingen voor de eerste ronde moeten voor 11 januari 2023 worden ingediend via de website. Bericht van de regionale coalitie: Update Flevoland […]

Inzenden voor de eerste ronde kan vanaf nu

Terwijl het landschap langzaam winters kleurt, komt de deadline voor het inzenden voor de eerste ronde snel dichterbij. Welke ontwerpteams hebben als een hedendaagse Jac. P. Thijsse een visie op onze leefomgeving? Wie heeft goede ideeën hoe we de ruimtelijke opgaven van nu, zoals natuurverbetering en klimaatadaptatie, in samenhang kunnen oplossen? Zodat onze regio’s over 100 […]

Drie vragen over de prijsvraag aan juryvoorzitter Berno Strootman

Waarom is het voor ontwerpteams interessant om mee te doen aan de Eo Wijersprijsvraag 2022-2023? ‘De Eo Wijersprijsvraag biedt alle ruimtelijke ontwerpers in Nederland, in samenwerking met andere disciplines, de kans om te laten zien welk aantrekkelijk perspectief er is voor de deelnemende regio’s.  En dat is hard nodig omdat bestuurders tot nu toe niet […]

Online verdiepingsbijeenkomst Midden Zeeland

De regio Midden Zeeland nodigt geïnteresseerden uit om deel te nemen aan een online informatiebijeenkomst op dinsdag 22 november 2022. Aanmelden kan door een e-mail te sturen naar secretariaat@zwdelta.nl. Voorafgaand aan de bijeenkomst ontvang je de vergaderlink.  Zie de pagina Bijeenkomsten voor een overzicht van alle activiteiten. Bericht van de regio-coalitie: Op 5 oktober jl. vond […]

Excursie door de Achterhoek

De regio Achterhoek nodigt geïnteresseerden uit om deel te nemen aan een excursie op maandag 14 november 2022. Aanmelden kan op de website van 8RHK ambassadeurs. Zie de pagina Bijeenkomsten voor een overzicht van alle activiteiten. Bericht van de regio-coalitie: Ervaar het Achterhoekse landschap in alle herfstgeuren en -kleuren en ga 14 november met ons […]

Verdiepingsbijeenkomst Rijn-Maasmonding

De regio Rijn-Maasmonding nodigt geïnteresseerden uit voor een verdiepende bijeenkomst over het studiegebied op vrijdag 18 november 2022. Zie de pagina Bijeenkomsten voor een overzicht van alle activiteiten. Bericht van de regio-coalitie: Inhoudelijk uitdiepen in regio Rijn-Maasmonding: Kennis en kennissen! Reserveer alvast vrijdagmiddag 18 november (13.30 pm – 17 pm) voor een splendid view en bijeenkomst vanuit de 40-ste verdieping van […]