Eindpublicatie

De Eo Wijersstichting is al ruim drie decennia een onafhankelijke pleitbezorger voor de inzet van het regionaal ontwerp bij de aanpak van bovenlokale vraagstukken.

De elf prijsvragen die de Eo Wijersstichting sinds 1985 heeft georganiseerd, hebben befaamde winnaars opgeleverd. Het winnende ontwerp in de eerste editie, het door onder andere Dirk Sijmons bedachte Plan Ooievaar, bracht een verandering teweeg in het denken over rivieren en natuur. Het voorstel legde de basis voor het succesvolle rijksprogramma Ruimte voor de Rivier. Het plan Markeroog van West 8 – winnaar in 2006 – bereidde de weg voor de ecologische ontwikkeling van het Markermeer.

De missie van de Eo Wijers stichting – ‘stimuleren van ruimtelijke kwaliteit op regionaal niveau’ – is nooit ten einde. Want ondanks dat hedendaagse kwesties op het gebied van klimaatadaptatie, energietransitie, voedselproductie, mobiliteit of woningbouw bestuurlijke grenzen overschrijden, is een regionale benadering van deze opgaven lang niet vanzelfsprekend. Laat staan dat een rol voor het ruimtelijk ontwerp gegarandeerd is.

De stichting en de prijsvraag zijn de afgelopen jaren door een aantal kwartiermakers tegen het licht gehouden omdat onder andere werd geconstateerd dat de prijsvraag onvoldoende benut werd als kennisbron. Ook werd bevestigd dat de inspanning die deelnemende teams leverden niet in verhouding stonden tot de vergoeding. De elfde editie van de Eo Wijers Prijsvraag kende dan ook een nieuwe opzet.

De ervaringen met deze editie nieuwe stijl zijn via een evaluatietraject in beeld gebracht. De conclusies daaruit zijn samengevat in >> dit document . In het algemeen is deze elfde editie als succesvol ervaren. De 12e editie zal dan ook – op enkele details na – op dezelfde manier worden vormgegeven.

>> Lees hier de conclusies uit de evaluatie van de 11e Eo Wijersprijsvraag