De Achterhoek…  Achterhoekers hebben een sterk identiteitsgevoel. De Achterhoekse vlag symboliseert waar we zo trots op zijn: het kleinschalige coulissenlandschap, maar ook onze verbondenheid, saamhorigheid en ons innovatieve vermogen. We zetten de schouders eronder. De grenzen van de Achterhoek liggen niet scherp vast, maar voor de Eo Wijers Prijsvraag is studiegebied de 7 samenwerkende gemeenten: Doetinchem, Oude IJsselstreek, Aalten, Oost-Gelre, Winterswijk, Berkelland en Bronkhorst.

De regio Achterhoek organiseerde een excursie in het studiegebied op maandag 14 november 2022. Een verslag en de presentaties vind je op de website van 8RHK Ambassadeurs.

De deelname aan de Eo Wijers Prijsvraag zet de Achterhoek Board in om verder te bouwen aan haar ruimtelijke ontwikkelstrategie. Het kleinschalige coulissenlandschap vormt een ‘casco’ met hoge kwaliteit, maar ook in de Achterhoek spelen opgaven in het natuurlijk systeem. Droogte is een urgent probleem waarbij de focus ligt op meer water vasthouden. Grofweg is de opgave om de grondwaterstand met 10 cm te verhogen, in een gebied ter grootte van het IJsselmeer! Onder andere door de hoge veedichtheid in het gebied is ook de kwaliteit van het water een aandachtspunt. De droogte, de transitie van de landbouw en het herstel van natuur en biodiversiteit zijn grote opgaven die ons landschap drastisch kunnen gaan veranderen. Daarin liggen nu kansen om de basiskwaliteit van ons landschap te versterken, en tegelijkertijd nieuwe waarden mee te geven.

Hoe kunnen we droogte, energietransitie, transitie van de landbouw koppelen aan onze woonopgave door gebruik te maken van ons bodem- en watersysteem en het tegelijkertijd te herstellen?

De Achterhoek wil opgaven in het landelijk gebied verbinden met opgaven in de ruimtelijk-economische agenda. Daarnaast zoeken we naar het versterken van de structuur van de regio zodat deze ook veranderende relaties met de omgeving aan kan. Wat bijvoorbeeld als het inwonertal van de regio in de toekomst sterk toeneemt? Wat bijvoorbeeld als het inwonertal van de regio in de toekomst sterk toeneemt? Door de toenemende verhuisbeweging vanuit het westen en de coronapandemie bestaat een groeiende belangstelling voor de Achterhoek. Wat als economische relaties en verhoudingen veranderen?  Kan dat zonder in te boeten aan ruimtelijke kwaliteit en op een manier die past bij de kleinschaligheid en diversiteit van de Achterhoek?

Het ontwerpend onderzoek voor de Eo Wijers Prijsvraag dient als startpunt voor het uitwerken van proeftuinen op lokale schaal, maar ook bijvoorbeeld voor het oprichten van een ruimtelijk kwaliteitsteam voor de gehele Achterhoek.

Wil je contact met de regionale coalitie, bijvoorbeeld omdat je als regionale stakeholder graag betrokken wil worden? Mail naar editie12@eowijers.nl dan verbinden we je door.

Juryleden

Documenten

Lees in het reglement in de bijlage Achterhoek de aandachtspunten van de regio in aanvulling op de hoofdopgave:
In de regioreader vind je relevante achtergrondinformatie, als randvoorwaarde of inspiratie. In dit document zitten links naar bronbestanden, zoals beleidsstukken en onderzoeken:
In de algemene reader staat relevante achtergrondinformatie en onderzoeken, samengesteld door Vereniging Deltametropool met bijdragen van de kennispartners.