Het Reglement van deze 12e editie van de Eo Wijersprijsvraag is opgesteld aan de hand van KOMPAS light Prijsvragen. Het bepaalde in dit reglement is bindend voor alle partijen: de uitschrijver, de partners, de deelnemers en de beoordelaars. De bijlagen maken deel uit van het reglement en hebben dezelfde binding. Aanvullingen op dit reglement worden verstrekt middels nota’s van inlichtingen.