Kennisvragen

Wij werken samen met de onderstaande instituten om mogelijke vragen zo goed mogelijk te kunnen beantwoorden.

Kennisinstituut

Kennis-‘accent’

TU Delft afd.Bouwkunde

Landschapsarchitectuur

Hogeschool van Hall Larenstein

Duurzame voedsellandschappen

LandschappenNL

Relatie landbouw – natuur – landschap

Min. OCW / Cultureel erfgoed

Ontwikkeling van het Nederlandse landschap

WUR / WER

Economische aspecten van landbouw

WUR

Landschapsarchitectuur en ruimtelijke planning

HAS Hogeschool Den Bosch

Relatie landschap – landbouw

Min. LNV

Geformuleerd rijksbeleid t.a.v. landbouw

PBL (Planbureau voor de Leefomgeving)

Landschap, landbouw en ruimtelijke ordening

HVHL / Foodlog

Voedselproductie

Indien u een specifieke vraag heeft kunt u deze stellen middels het onderstaande formulier, een medewerker van de EO Wijers stichting zal er voor zorgen dat uw vraag bij het juiste instituut terecht komt.