De volgende personen hebben zitting genomen in het Comité van Aanbeveling voor de 12e editie van de Eo Wijers Prijsvraag (van links naar rechts en van boven naar onder):

Joost Schrijnen – emeritus hoogleraar Stad en Regio TU Delft | Sanda Lenzholzer- hoogleraar landschapsarchitectuur WUR | Jannemarie de Jonge – rijksadviseur voor de fysieke leefomgeving | Harry Boeschoten – programmadirecteur groene metropool Staatsbosbeheer | Hans Mommaas – directeur Planbureau voor de Leefomgeving en Hoogleraar Regional Sustainability Governance bij Tilburg University | Bert Boerman – gedeputeerde Provincie Overijssel.