All Posts By

eowijers

Nieuwsbrief december 2019

By Geen categorie

Nieuwsbrief 20 december 2019

Op deze midwinterdag, de kortste dag van het jaar, sturen wij je een lichte update over de Eo Wijers Prijsvraag 2019-2020. De afgelopen week was spannend. Hoeveel ontwerpteams zouden zich aangesproken voelen door deze opgave? We zijn dan ook verheugd dat er 41 inzendingen binnenkwamen die goed over de vier regio’s waren verdeeld. Het is nu aan de jury om zich over de inhoud te buigen, daar gaan ze de komende weken mee aan de slag. 
Dat de missie van de Prijsvraag ‘naar een aantrekkelijk en vitaal platteland’ actueel en van maatschappelijk belang is, blijkt ook uit de steun die we ontvangen van onze partners. Vandaag vernamen we dat het Stimuleringsfonds voor de Creatieve Industrie een subsidie aan de Prijsvraag toekent. Eerder ontvingen we steun van de Ministeries van BZK, LNV en OCW, van Rabobank de Kempen en Rabobank Zuid-Limburg Oost. En natuurlijk zouden we deze editie niet kunnen realiseren zonder de inspanningen en bijdragen van de vier regio’s: Alblasserwaard Vijfheerenlanden, Kempen en Groote Heide, Twente en Zuid-Limburg. Ook als kennispartner zijn er vele partijen betrokken, waarvoor we dankbaar zijn. Alle partners zijn te vinden op onze partnerpagina en op de regiopagina’s

De tweede ronde van de Eo Wijers Prijsvraag gaat van start op vrijdag 7 februari 2020 tijdens het Nationaal Kennisatelier Verrukkelijk Landschap. We organiseren dit bij Wageningen University. Op deze middag gaan we de ‘oogst’ van alle inzendingen bekijken en daarover in gesprek. In de volgende nieuwsbrief vertellen we er meer over. 

Tot slot wensen we je fijne feestdagen en een goed begin van 2020. 

Met warme groet,
Team en bestuur Eo Wijers 

Eo Wijers Prijsvraag 2019-2020 gestart

By Geen categorie

Den Bosch, 27 september 2019

De 11e editie van de Eo Wijers Prijsvraag ging op vrijdag 27 september officieel van start tijdens een informatiebijeenkomst bij de HAS Hogeschool in Den Bosch. De titel van de Prijsvraag is “Verrukkelijk landschap, naar een aantrekkelijk en vitaal platteland”.  Voor deze editie kiest de Eo Wijers Stichting voor een dialoog met regionale opdrachtgevers. De finale bijeenkomst van de prijsvraag vindt plaats op de Landschapstriënnale 2020.

 

Op de bijeenkomst spraken onder andere Niek Hazendonk van het Ministerie van LNV, Henk Baas van de Rijksdienst Cultureel Erfgoed (RCE) en Leo Pols van PBL. De vier regio’s presenteerden hun ontwerpopgave. Uit alle presentaties bleek dat het thema van deze editie actueel én uiterst complex is. Dat is de stichting zich bewust, en daarom is bij deze editie een kring van kennispartners betrokken die de ontwerpteams het komende jaar kunnen bijstaan.

De Eo Wijers Prijsvraag 2019-2020 gaat over het ‘Verrukkelijk Landschap’. Wat zijn de ideeën, de antwoorden of de ontwerpen voor een aantrekkelijk en vitaal landelijk gebied? Met grondgebruik dat zich beweegt binnen ecologische, milieu hygiënische en dierenwelzijnsgrenzen? En waar het ook voor de mensen die er wonen en recreëren prettig toeven is? De Eo Wijers Stichting schrijft de prijsvraag uit in samenwerking met vier regio’s: Twente (Overijssel), Kempen en Groote Heide (Noord-Brabant), Zuid-Limburg (Limburg) en Alblasserwaard (Zuid-Holland).

De juryleden van deze editie zijn: Bart Krol (oud RO gedeputeerde Utrecht), voorzitter, Jannemarie de Jonge (partner WING), en Marco Vermeulen (curator Landschapstriënnale 2020 en Studio Marco Vermeulen). Binnenkort zullen hier juryleden uit de regio’s bij aansluiten.

De informatie die op de bijeenkomst gedeeld wordt komt voor alle geïnteresseerde partijen beschikbaar via de Eo Wijers website.

De prijsvraag wordt mede mogelijk gemaakt met kennis, financiële bijdragen en personele inzet van onze partners.

De prijsvraag wordt uitgeschreven met medewerking van Architectuur Lokaal. Het reglement is opgesteld aan de hand van Kompas Light Prijsvragen. Deze handleiding is ontwikkeld door Architectuur Lokaal en wordt breed onderschreven door (Rijks)overheid en organisaties van opdrachtgevers, opdrachtnemers en adviseurs.