‘Regio Stedendriehoek zoekt buitenboordmotor voor energietransitie’

Verslag 1e transitiemarkt, 12 december, Zutphen

 

‘Wij zijn via de Eo Wijers-prijsvraag op zoek naar een stevige buitenboordmotor om onze ambities te realiseren,’ zei Andries Heidema, voorzitter regio Stedendriehoek, bij de opening van de eerste transitiemarkt. Hij daagde de aanwezigen uit te komen met 'slimme strategieën' voor de ambitie van de regio om in 2030 energieneutraal te zijn.
Een flinke groep (potentiële) deelnemers aan de prijsvraag was op 12 december naar het Cleantech Center in Zutphen gekomen voor de ontmoeting met overheden en het bedrijfsleven uit de regio Stedendriehoek. Ook konden zij contact leggen met andere deelnemers om eventueel een team te vormen. 
Proeftuin
Arno Groenendijk, secretaris van de Strategische Board Stedendriehoek, zei dat de regio graag in beeld wil komen als proeftuin voor initiatieven om energieneutraal te worden. Met zijn zeven gemeenten en 430.000 inwoners is de Stedendriehoek in een aantal opzichten ‘de meest gemiddelde regio van Nederland'. Maar zij springt er volgens Groenendijk uit door een groot aantal tot de verbeelding sprekende initiatieven waarmee de bestuurlijke ambities om energieneutraal te worden, vorm en inhoud krijgen. 
Ambitieuze opgave 
Groenendijk maakte duidelijk dat de Stedendriehoek voor een ambitieuze opgave staat. Slechts 1,6% van de totale hoeveelheid energie in de regio wordt nu duurzaam opgewekt. Dat is minder dan in andere Nederlandse regio’s. Het plaatsen van windmolens leidt tot weerstand bij omwonenden, maar er zijn ook positieve punten: "We hebben namelijk wél de meeste zonnepanelen op de daken in heel Nederland en een aantal grote ingenieursbureaus zijn hier gevestigd." 
Pieter van der Ploeg van energiebedrijf Alliander gaf zijn visie op de (on)mogelijkheden van duurzame opwekking volgens de huidige stand van de techniek. Hij schetste twee extreme scenario's: het beeld van het boerenbedrijf met één windmolen voor eigen verbruik (‘Boer zoekt wind’) tegenover het 'Stalinistische model' van opwekking langs grote infrastructuurlijnen en de verplichting van zonnepanelen op alle daken. 
Van der Ploeg wees op de verschuiving gas naar elektriciteit die zal plaatsvinden en de noodzaak van het transport van zonne- en windenergie naar de plekken waar die energie wordt verbruikt. Dat zal hoe dan ook vragen om ingrijpende veranderingen in de energienetwerken en tot aanzienlijke kosten leiden. De presentatie van Van der Ploeg is op de Eo Wijers-website te vinden.
Uitvoering
Hans Leeflang, voorzitter van de Eo Wijers-stichting, wees op de stappen die nu al gezet worden naar realisatie van de prijsvraagideeën. De regio bereidt zich erop voor hoe zij uitvoering kan geven aan de plannen die op 11 september 2015 door de jury als winnaars worden gekozen. 
Ook wees Leeflang vanuit een breder nationaal verband op de urgentie van de opgave van de energietransitie. In de ruimtelijke consequenties ligt volgens hem de grootste opgave van het Energieakkoord dat het kabinet en de maatschappelijke partners hebben gesloten.
Ontmoeten
Tijdens het tweede deel van de middag presenteerden gemeenten en provincies, Waterschap Vallei en Veluwe, Saxion Hogeschool, ontwikkelingsmaatschappij Oost NV en ondernemers als Bouwbedrijf Jansen de Jong, ROM3D en Clean Tech Aviation zich aan de bezoekers. Lokale energiemaatschappijen toonden hun plannen en de stand van zaken van hun initiatieven. 
Het enthousiasme over energietransitie laat zien dat bewoners, bedrijven en overheden dezelfde ambitie delen. Ook dit aspect vormt onderdeel van de prijsvraag, onder de noemer governance, een begrip dat verwijst naar de wijze waarop burgers, onderwijsinstellingen en ondernemers samenwerken met de overheid en gezamenlijk de energietransitie de goede kant op sturen.
Als onderdeel van markt waren twee video’s te zien waar de prijsvraagopgave beeldend in tot uitdrukking komt: Welke initiatieven er vanuit de regio al worden ondernomen, komt in deze video aan bod waarin ‘vaandeldrager’ Sebastiaan van t Erve, burgemeester van Lochem, een toelichting geeft op de prijsvraagopgave.  In de video Agenda Stedendriehoek staan de ambities van de regio centraal.
Tweede transitiemarkt: 16 januari
De tweede transitiemarkt, op vrijdag 16 januari in Deventer van 12.30 tot 16:00 (onder voorbehoud) richt zich opnieuw op prijsvraagdeelnemers. Houd de Eo Wijers-website in de gaten voor een aankondiging van het programma. Direct aanmelden? Dat kan via prijsvraag@eowijers.nl
Er zal veel aandacht zijn voor zowel de lokale (burger)initiatieven, als voor governance: hoe werken alle partijen met elkaar samen om het beoogde doel te bereiken? De Strategische Board Stedendriehoek heeft Cleantech gekozen als overkoepelend label voor de bedrijvigheid. Op 16 januari is het mogelijk om met ondernemers in contact te komen die met hun innovatieve bedrijfsvoering deze term inhoud geven. In het programma komt ook de vraagstelling van de prijsvraag aan bod voor iedereen die de eerste transitiemarkt heeft gemist.

‘Wij zijn via de Eo Wijers-prijsvraag op zoek naar een stevige buitenboordmotor om onze ambities te realiseren,’ zei Andries Heidema, voorzitter regio Stedendriehoek, bij de opening van de eerste transitiemarkt. Hij daagde de aanwezigen uit te komen met 'slimme strategieën' voor de ambitie van de regio om in 2030 energieneutraal te zijn.Een flinke groep (potentiële) deelnemers aan de prijsvraag was op 12 december naar het Cleantech Center in Zutphen gekomen voor de ontmoeting met overheden en het bedrijfsleven uit de regio Stedendriehoek. Ook konden zij contact leggen met andere deelnemers om eventueel een team te vormen. 

 

Transitiemarkt in het Cleantech Center, Zutphen

 

Proeftuin

Arno Groenendijk, secretaris van de Strategische Board Stedendriehoek, zei dat de regio graag in beeld wil komen als proeftuin voor initiatieven om energieneutraal te worden. Met zijn zeven gemeenten en 430.000 inwoners is de Stedendriehoek in een aantal opzichten ‘de meest gemiddelde regio van Nederland'. Maar zij springt er volgens Groenendijk uit door een groot aantal tot de verbeelding sprekende initiatieven waarmee de bestuurlijke ambities om energieneutraal te worden, vorm en inhoud krijgen. 

 

Ambitieuze opgave

Groenendijk maakte duidelijk dat de Stedendriehoek voor een ambitieuze opgave staat. Slechts 1,6% van de totale hoeveelheid energie in de regio wordt nu duurzaam opgewekt. Dat is minder dan in andere Nederlandse regio’s. Het plaatsen van windmolens leidt tot weerstand bij omwonenden, maar er zijn ook positieve punten: "We hebben namelijk wél de meeste zonnepanelen op de daken in heel Nederland en een aantal grote ingenieursbureaus zijn hier gevestigd." 

Pieter van der Ploeg van energiebedrijf Alliander gaf zijn visie op de (on)mogelijkheden van duurzame opwekking volgens de huidige stand van de techniek. Hij schetste twee extreme scenario's: het beeld van het boerenbedrijf met één windmolen voor eigen verbruik (‘Boer zoekt wind’) tegenover het 'Stalinistische model' van opwekking langs grote infrastructuurlijnen en de verplichting van zonnepanelen op alle daken. 

Van der Ploeg wees op de verschuiving gas naar elektriciteit die zal plaatsvinden en de noodzaak van het transport van zonne- en windenergie naar de plekken waar die energie wordt verbruikt. Dat zal hoe dan ook vragen om ingrijpende veranderingen in de energienetwerken en tot aanzienlijke kosten leiden. 

Bekijk de presentatie van Pieter van der Ploeg (Alliander) (opent in aparte pagina).

 

Uitvoering

Hans Leeflang, voorzitter van de Eo Wijers-stichting, wees op de stappen die nu al gezet worden naar realisatie van de prijsvraagideeën. De regio bereidt zich erop voor hoe zij uitvoering kan geven aan de plannen die op 11 september 2015 door de jury als winnaars worden gekozen. Ook wees Leeflang vanuit een breder nationaal verband op de urgentie van de opgave van de energietransitie. In de ruimtelijke consequenties ligt volgens hem de grootste opgave van het Energieakkoord dat het kabinet en de maatschappelijke partners hebben gesloten.

 

Transitiemarkt in het Cleantech Center, Zutphen

 

Ontmoeten

Tijdens het tweede deel van de middag presenteerden gemeenten en provincies, Waterschap Vallei en Veluwe, Saxion Hogeschool, ontwikkelingsmaatschappij Oost NV en ondernemers als Bouwbedrijf Jansen de Jong, ROM3D en Clean Tech Aviation zich aan de bezoekers. Lokale energiemaatschappijen toonden hun plannen en de stand van zaken van hun initiatieven. Het enthousiasme over energietransitie laat zien dat bewoners, bedrijven en overheden dezelfde ambitie delen. Ook dit aspect vormt onderdeel van de prijsvraag, onder de noemer governance, een begrip dat verwijst naar de wijze waarop burgers, onderwijsinstellingen en ondernemers samenwerken met de overheid en gezamenlijk de energietransitie de goede kant op sturen.

 

Tweede transitiemarkt: 16 januari

 De tweede transitiemarkt, op vrijdag 16 januari in Deventer van 12.30 tot 16:00 (onder voorbehoud) richt zich opnieuw op prijsvraagdeelnemers. Sprekers en programma van de tweede transitiemarkt op 16 januari 2015 zijn vanaf 19 december bekend. 

> Direct aanmelden? Dat kan via prijsvraag@eowijers.nl

 

Er zal veel aandacht zijn voor zowel de lokale (burger)initiatieven, als voor governance: hoe werken alle partijen met elkaar samen om het beoogde doel te bereiken? De Strategische Board Stedendriehoek heeft Cleantech gekozen als overkoepelend label voor de bedrijvigheid. Op 16 januari is het mogelijk om met ondernemers in contact te komen die met hun innovatieve bedrijfsvoering deze term inhoud geven. In het programma komt ook de vraagstelling van de prijsvraag aan bod voor iedereen die de eerste transitiemarkt heeft gemist.

 

Video's

Als onderdeel van markt waren twee video’s te zien waar de prijsvraagopgave beeldend in tot uitdrukking komt: Welke initiatieven er vanuit de regio al worden ondernomen, komt in deze video aan bod waarin ‘vaandeldrager’ Sebastiaan van 't Erve, burgemeester van Lochem, een toelichting geeft op de prijsvraagopgave. In de video Agenda Stedendriehoek staan de ambities van de regio centraal. Andries Heidema, voorzitter van de regio Stedendriehoek, toonde als onderdeel van zijn welkomstwoord deze video over de 'Agenda Stedendriehoek':

 

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Programma 1e transitiemarkt

12 december, Zutphen

 

- Locatie: Cleantech Center, in het Pakhuis Noorderhaven en de naast gelegen Broodfabriek (direct achter het NS station). Adres: Lijmerij 23, Zutphen.

- Datum en tjdstip: Vrijdag 12 december, 14:00 – 17:00 (inloop vanaf 13:30)

- De transitiemarkt wordt afgesloten met een borrel waarin gelegenheid is om in contact te komen met andere deelnemers.

- Aanmelden voor de eerste transitiemarkt kan door uiterlijk dinsdag 9 december te mailen naar de Eo Wijers-stichting onder vermelding van volledige naam en functie.

<h1>eowijers.nl sitemap:</h1> <a href="http://eowijers.nl/?page_id=1090">Voorpagina</a><br /> <a href="http://eowijers.nl/?page_id=1032">Nieuws</a><br /> <a href="http://eowijers.nl/?page_id=1094">Prijsvragen</a><br /> -<a href="http://eowijers.nl/?page_id=1124">Hoe verloopt een Eo Wijers-prijsvraag?</a><br /> -<a href="http://eowijers.nl/?page_id=1169">2014-2015: Stedendriehoek</a><br /> --<a href="http://eowijers.nl/?page_id=1217">Plananalyse RUG 10e prijsvraag</a><br /> --<a href="http://eowijers.nl/?page_id=1216">Film: Van droom naar daad</a><br /> --<a href="http://eowijers.nl/?page_id=1215">Vier beste inzendingen: het vervolg</a><br /> --<a href="http://eowijers.nl/?page_id=1214">Magazine Naar een energieneutrale Stedendriehoek</a><br /> --<a href="http://eowijers.nl/?page_id=1213">Presentatie CleantechLab bestuur Stedendriehoek</a><br /> --<a href="http://eowijers.nl/?page_id=1210">Uitkomsten Atelier Stedendriehoek</a><br /> --<a href="http://eowijers.nl/?page_id=1211">Slotbijeenkomst Jaar van de Ruimte</a><br /> --<a href="http://eowijers.nl/?page_id=1205">Prijsuitreiking 11 september, Deventer</a><br /> --<a href="http://eowijers.nl/?page_id=1207">Juryrapport</a><br /> --<a href="http://eowijers.nl/?page_id=1203">Tentoonstelling 24x energieneutraal</a><br /> --<a href="http://eowijers.nl/?page_id=1204">Reizende tentoonstelling Stedendriehoek</a><br /> --<a href="http://eowijers.nl/?page_id=1191">Prijsvraagbrochure Stedendriehoek</a><br /> --<a href="http://eowijers.nl/?page_id=1197">Verslag Transitiemarkt 16 januari 2015</a><br /> --<a href="http://eowijers.nl/?page_id=1193"><b>Verslag Transitiemarkt 12 december 2014</b></a><br /> --<a href="http://eowijers.nl/?page_id=1194">Video Prijsvraagopgave: 'Kado aan de regio'</a><br /> --<a href="http://eowijers.nl/?page_id=1196">Cleantech regio Stedendriehoek</a><br /> --<a href="http://eowijers.nl/?page_id=1198">Nieuwsbrief en LinkedIn-groep</a><br /> --<a href="http://eowijers.nl/?page_id=1189">Jury Eo Wijers-prijsvraag</a><br /> --<a href="http://eowijers.nl/?page_id=1199">Interview Yttje Feddes en Hans Leeflang</a><br /> --<a href="http://eowijers.nl/?page_id=1195">Informatiebundel Stedendriehoek</a><br /> --<a href="http://eowijers.nl/?page_id=1192">Inschrijven voor de prijsvraag</a><br /> --<a href="http://eowijers.nl/?page_id=1188">Kandidatenbundel 'Stedelijke Regio's in transitie'</a><br /> --<a href="http://eowijers.nl/?page_id=1187">Bekendmaking Prijsvraagregio 4 september 2014</a><br /> --<a href="http://eowijers.nl/?page_id=1181">Tiende prijsvraag 'Stedelijke regio's in transitie</a><br /> --<a href="http://eowijers.nl/?page_id=1184">Vierde werkconferentie 22 mei 2014</a><br /> --<a href="http://eowijers.nl/?page_id=1183">Derde werkconferentie 27 maart 2014</a><br /> --<a href="http://eowijers.nl/?page_id=1182">Tweede werkconferentie 23 januari 2014</a><br /> --<a href="http://eowijers.nl/?page_id=1180">Eerste werkconferentie 14 november 2013</a><br /> --<a href="http://eowijers.nl/?page_id=1176">planning werkconferenties 2013-2014</a><br /> --<a href="http://eowijers.nl/?page_id=1172">Startbijeenkomst 20 juni 2013</a><br /> -<a href="http://eowijers.nl/?page_id=1138">2011-2012: VeenkoloniŽn</a><br /> --<a href="http://eowijers.nl/?page_id=1177">Klankbordgroep bijeenkomst 5 juli 2013</a><br /> --<a href="http://eowijers.nl/?page_id=1158">Uitslag Eo Wijers-prijsvraag 2011-2012</a><br /> --<a href="http://eowijers.nl/?page_id=1175">Sociale media in prijsvraag 2011-2012</a><br /> --<a href="http://eowijers.nl/?page_id=1178">Prijsvraag in beeld: documentaire over 9e Eo Wijer</a><br /> --<a href="http://eowijers.nl/?page_id=1165">Plananalyse</a><br /> --<a href="http://eowijers.nl/?page_id=1162">Slotconferentie 31 mei 2012</a><br /> --<a href="http://eowijers.nl/?page_id=1164">Juryrapport </a><br /> --<a href="http://eowijers.nl/?page_id=1161">Analyse van de plannen</a><br /> --<a href="http://eowijers.nl/?page_id=1148">Verslag Veenmarkt, 6 september 2011</a><br /> --<a href="http://eowijers.nl/?page_id=1153">Verslag Veenmarkt, 12 oktober 2011</a><br /> --<a href="http://eowijers.nl/?page_id=1156">Virtuele Veenmarkt</a><br /> --<a href="http://eowijers.nl/?page_id=1149">Prijsvraagbrochure</a><br /> --<a href="http://eowijers.nl/?page_id=1150">Prijsvraagdocumenten voor deelnemers</a><br /> --<a href="http://eowijers.nl/?page_id=1152">Vragen en antwoorden</a><br /> --<a href="http://eowijers.nl/?page_id=1186">Kandidatenbundel 9e prijsvraag</a><br /> --<a href="http://eowijers.nl/?page_id=1209">Gedachten over krimpopgave Veenkolonien</a><br /> --<a href="http://eowijers.nl/?page_id=1151">Werkconferenties 2010/2011</a><br /> ---<a href="http://eowijers.nl/?page_id=1157">Eindejaarsconferentie 7 dec 2011</a><br /> ---<a href="http://eowijers.nl/?page_id=1144">Verslag manifestatie, 28 april 2011</a><br /> ---<a href="http://eowijers.nl/?page_id=1141">Manifestatie 28 april 2011</a><br /> ---<a href="http://eowijers.nl/?page_id=1142">Aanmeldingsformulier</a><br /> ---<a href="http://eowijers.nl/?page_id=1143">Manifestatie 20 januari 2011</a><br /> ---<a href="http://eowijers.nl/?page_id=1130">Startconferentie 22 januari 2010</a><br /> ---<a href="http://eowijers.nl/?page_id=1132">Werkconferentie 23 april 2010</a><br /> ---<a href="http://eowijers.nl/?page_id=1133">Werkconferentie 17 juni 2010</a><br /> ---<a href="http://eowijers.nl/?page_id=1134">Werkconferentie 2 september 2010</a><br /> ---<a href="http://eowijers.nl/?page_id=1135">Werkconferentie 19 november 2010</a><br /> --<a href="http://eowijers.nl/?page_id=1131">Organisatie ronde 2010-2011</a><br /> --<a href="http://eowijers.nl/?page_id=1139">Vak- en Streekjury 2011-2012 </a><br /> --<a href="http://eowijers.nl/?page_id=1159">Stellingen van de vakjury</a><br /> --<a href="http://eowijers.nl/?page_id=1201">Artikel energietransitie n.a.v. 9e prijsvraag</a><br /> -<a href="http://eowijers.nl/?page_id=1077">2008-2009: Deltapoort en Vechtstreek</a><br /> --<a href="http://eowijers.nl/?page_id=1122">Deltapoort na de prijsvraag</a><br /> --<a href="http://eowijers.nl/?page_id=1123">Vechtstreek na de prijsvraag</a><br /> --<a href="http://eowijers.nl/?page_id=1083">Inzendingen Deltapoort</a><br /> --<a href="http://eowijers.nl/?page_id=1121">Inzendingen Vechtstreek</a><br /> --<a href="http://eowijers.nl/?page_id=1119">Juryrapport</a><br /> --<a href="http://eowijers.nl/?page_id=1116">Streekjury's</a><br /> --<a href="http://eowijers.nl/?page_id=1113">Brochure en wedstrijdprogramma (download)</a><br /> --<a href="http://eowijers.nl/?page_id=1089">Werkconferenties Prijsvraagronde 2008</a><br /> -<a href="http://eowijers.nl/?page_id=1038">2006: ... tegen de stroom in en met de stroom mee</a><br /> --<a href="http://eowijers.nl/?page_id=1067">Juryrapport</a><br /> --<a href="http://eowijers.nl/?page_id=1070">Jury</a><br /> --<a href="http://eowijers.nl/?page_id=1072">Prijsuitreiking</a><br /> --<a href="http://eowijers.nl/?page_id=1106">Toekomst IJmeer/ Perspectief van Pampus</a><br /> --<a href="http://eowijers.nl/?page_id=1202">Oplevering Essche Stroom</a><br /> --<a href="http://eowijers.nl/?page_id=1179">Gedachtegoed 7e prijsvraag werkt door</a><br /> -<a href="http://eowijers.nl/?page_id=1137">Plananalyse 7e en 8e prijsvraag</a><br /> -<a href="http://eowijers.nl/?page_id=1040">2001: Grenzeloze beweging</a><br /> -<a href="http://eowijers.nl/?page_id=1062">1998: Wie is er bang voor het lege programma?</a><br /> -<a href="http://eowijers.nl/?page_id=1063">1995: Inside Randstad Holland</a><br /> -<a href="http://eowijers.nl/?page_id=1064">1991: Het Stromende Stadsgewest</a><br /> -<a href="http://eowijers.nl/?page_id=1065">1989: Stad en Land op de Helling</a><br /> -<a href="http://eowijers.nl/?page_id=1066">1985: Nederland Rivierenland</a><br /> <a href="http://eowijers.nl/?page_id=1053">Eo Wijers-stichting</a><br /> -<a href="http://eowijers.nl/?page_id=1059">Doelstelling</a><br /> -<a href="http://eowijers.nl/?page_id=1060">Resultaten en geschiedenis</a><br /> -<a href="http://eowijers.nl/?page_id=1100">Organisatie</a><br /> --<a href="http://eowijers.nl/?page_id=1061">Bestuur</a><br /> --<a href="http://eowijers.nl/?page_id=1102">Vakjury</a><br /> --<a href="http://eowijers.nl/?page_id=1096">Secretariaat</a><br /> --<a href="http://eowijers.nl/?page_id=1099">Het Bureau</a><br /> <a href="http://eowijers.nl/?page_id=1092">Vrienden van Eo Wijers</a><br /> <a href="http://eowijers.nl/?page_id=1027">Publicaties</a><br /> -<a href="http://eowijers.nl/?page_id=1109">Publicaties van stichting</a><br /> --<a href="http://eowijers.nl/?page_id=1166">Plananalyse prijsvraag VeenkoloniŽn</a><br /> --<a href="http://eowijers.nl/?page_id=1163">Juryrapport Prijsvraag VeenkoloniŽn</a><br /> --<a href="http://eowijers.nl/?page_id=1036">Plananalyse 7e en 8e prijsvraag</a><br /> -<a href="http://eowijers.nl/?page_id=1073">Publicaties over stichting</a><br /> --<a href="http://eowijers.nl/?page_id=1168">Artikelen</a><br /> --<a href="http://eowijers.nl/?page_id=1154">Ontwerpen aan de regio</a><br /> --<a href="http://eowijers.nl/?page_id=1117">Een kwart eeuw Eo Wijers-stichting</a><br /> --<a href="http://eowijers.nl/?page_id=1218">Essay: Ontwerpen in de regio</a><br /> --<a href="http://eowijers.nl/?page_id=1219">Advies Kwartiermakers Eo Wijers-stichting</a><br /> -<a href="http://eowijers.nl/?page_id=1093">Persberichten</a><br /> --<a href="http://eowijers.nl/?page_id=1212">Persbericht 'CleanTechLab opgericht'</a><br /> --<a href="http://eowijers.nl/?page_id=1208">Prijsuitreiking Stedendriehoek 11 september 2015 </a><br /> --<a href="http://eowijers.nl/?page_id=1136">Hans Leeflang spreekt op BNSP congres</a><br /> --<a href="http://eowijers.nl/?page_id=1145">Prijsvraag 2011-2012: Veenkolonien</a><br /> <a href="http://eowijers.nl/?page_id=1023">Contact</a><br /> -<a href="http://eowijers.nl/?page_id=1080">Adresgegevens</a><br /> <a href="http://eowijers.nl/?page_id=1082">Disclaimer</a><br /> <a href="http://eowijers.nl/?page_id=100">Zoekresultaten</a><br />