Artikel in Trouw dd 12-10-2011

 

 

 

 

 

Yttje Feddes: Prijsvraag Veenkoloniën van strategisch belang voor het vak

 

22 augustus 2011

Door Pieter Maessen

 

‘In de rijke traditie van de ruimtelijke inrichting van Nederland ging het altijd over groei, investeringen en uitbreidingen. De essentie van de huidige Eo Wijers-prijsvraag is de opgave die ontstaat nu in grote delen van het land die kwantitatieve groei is weggevallen. Ook als je niets meer te verdelen hebt, moet je strategisch zijn in je keuzen en nieuwe functiecombinaties  zoeken.’

 

  

 

Aan het woord is Yttje Feddes, rijksadviseur voor het landschap en voorzitter van de vakjury van de Eo Wijers-prijsvraag 2011-2012. In een gesprek voor deze website licht zij toe wat het strategische belang is van de prijsvraag, waarom voor de Veenkoloniën is gekozen en waarom het voor ontwerpers waardevol is om mee te doen aan de prijsvraag.

Het thema van de negende Eo Wijers-prijsvraag is ‘krimp, energietransitie en ruimtelijke kwaliteit’ en het gebied dat na een uitvoerige voorselectie is gekozen, is de Veenkoloniën. De themakeuze markeert voor Feddes een historische omslag in de ruimtelijke ontwikkeling van Nederland. ‘Sinds de Wederopbouw hebben we in Nederland altijd ruimtelijk ontworpen op basis van groei van de bevolking, de woningvoorraad en de infrastructuur. Maar in grote delen van het land is die groei weggevallen en is er sinds enkele jaren ruimte over. Daarnaast is er nu een heel duidelijk besef dat het gebruik van fossiele brandstoffen moet verminderen en dat we moeten overschakelen op heel nieuwe energiebronnen. Deze constellatie is fundamenteel anders de ontwikkeling die ons land decennialang heeft doorgemaakt.’

 

Veenkoloniën

Hoezeer de twee nieuwe inzichten –krimp en energietransitie– in het land leven, bleek wel uit het feit dat maar liefst zeven grote regio’s zich in 2010 hebben aangemeld en meegedaan aan de voorronde van de prijsvraag. Waarom hebben de vakjury en het bestuur van de stichting voor de Veenkoloniën gekozen?

Yttje Feddes: ‘Voor de Veenkoloniën geldt bij uitstek dat dit gebied het op eigen kracht moet doen. Er ligt niet over de grens een welvarend stuk buitenland waar ze op kunnen leunen. Je komt er ook niet door een extra trein naar de Randstad te laten rijden. Het gebied moet de kracht helemaal uit zichzelf halen. Hier leeft daarom ook het meest het besef dat ze het van onderop moeten organiseren.’

‘Daarbij komt dat de Veenkoloniën inderdaad de moeder van alle energielandschappen in Nederland is. Het gebied is gevormd door de veenafgravingen. De landbouw, die daarna kwam, is zwaar gesubsidieerd en daar gaat een einde aan komen. Dus verkennen ze het ontwikkelen van alternatieve energiebronnen zoals teelt voor bio-energie, geothermie, zon en wind.’

Hoe plaatst u deze prijsvraag ten opzichte van de nieuwe structuurvisie van het rijk, waarin dat rijk zich uitsluitend met nationale vraagstukken bezighoudt?

‘Het past er heel goed in en het is tegelijk een deel van de opgave. Het rijk gaat zich primair bezighouden met grote investeringen in het infrastructuurnetwerk. De regio staat zelf voor de opgave om werkgelegenheid te accommoderen, om te zorgen dat mensen er prettig kunnen leven, om het landschap te beschermen. Dat moet van onderop komen. De opgave voor ruimtelijke ontwerpers is om die schaalniveaus bij elkaar te brengen, synergie te creëren.’

‘In de Veenkoloniën zien ze heel goed dat de traditionele kwantitatieve groei niet meer werkt. Er is een kwaliteitsprobleem. De inwoners zien hun gebied achteruitgaan, zelfs zo dramatisch dat ze zich er niet meer op hun gemak voelen. Het mag geen triest, leeglopend gebied worden. Daarom zijn ze op zoek naar nieuwe ‘comfortzones’.’

 

Interdisciplinair

‘Dit is geen opgave op het niveau van een enkel dorp, het gaat om de hele regio. Het is uitdrukkelijk ook niet alleen ruimtelijk. We zoeken in deze prijsvraag juist naar een interdisciplinaire aanpak waaraan wordt meegewerkt door bijvoorbeeld sociologen, economen, energiedeskundigen, projectontwikkelaars en ruimtelijk ontwerpers. De uitdaging is om nieuwe methodes te ontwikkelen, waarbij de inbreng van de regio zelf het zwaarste weegt. Voor veel bureaus en ontwerpers is dit onbekend terrein.’

Waarom zouden bureaus aan de prijsvraag mee moeten doen?

‘Ontwerpers moeten zich de maatschappelijke opgave aantrekken die het gevolg is van het wegvallen van de groei en van de noodzaak van energietransitie. Een bureau kan veel opsteken van deze prijsvraag, want zij is bijzonder goed voorbereid en ze wordt heel sterk gedragen in het gebied zelf. Als je veel wilt leren over krimp en energietransitie, is dit een waardevolle opgave, want het gaat hier over een werkelijke innovatie in ons vak. Het interdisciplinaire aspect is de laatste jaren al belangrijker geworden, maar het wordt in deze prijsvraagopgave heel scherp en complex. Kortom: een prachtige en leerzame uitdaging.’

 

Bezoek de Veenmarkt, de infomarkt in de Veenkolonien op 6 september!

 

Schrijf je hier in voor de prijsvraag

 

 

 

 

Plan Ooievaar weer in het nieuws!!

in NRC weekend, 13 en 14 augustus 2011

 

 

 

 

 

  Prijsvraagbrochure 2011-2012

 

De Eo Wijers-stichting heeft op 15 juni 2011 de inschrijving geopend voor deelname aan de prijsvraag over de toekomst van de Veenkoloniën. Het onderwerp is Nieuwe energie voor de Veenkoloniën – Op zoek naar regionale comfortzones.

 

Deze Eo Wijers-prijsvraag gaat over het omgaan met bevolkingskrimp, energietransitie en ruimtelijke kwaliteit op regionaal niveau. De voorzitter van de Eo Wijers-stichting, Hans Leeflang, schrijft in zijn voorwoord dat de keuze voor dit onderwerp een fundamentele wending markeert in de benadering van de ruimtelijke ontwikkeling van ons land: de bomen groeien niet tot in de hemel.

 

Een belangrijk aspect is dat de prijsvraagdeelnemers de inwoners, ondernemers en bestuurders van de Veenkoloniën bij hun inzending dienen te betrekken. Om dat mogelijk te maken worden 'veenmarkten' georganiseerd waar deelnemers aan de prijsvraag de inwoners kunnen ontmoeten. De eerste Veenmarkt wordt gehouden op 6 september. Voor deelname aan deze markt moet men zich aanmelden. Dit kan hier.

 

De prijsvraag is bedoeld voor multidisciplinaire teams. Zij richt zich op een methodiek om te komen tot een regionale comfortzone, ontwerpend onderzoek op meerdere schaalniveaus, uitwerking van een sleutelproject en vervolgstappen om tot uitvoering van de inzending te kunnen komen. Een team kan zijn samengesteld uit ontwerpende disciplines met daarnaast leden uit sociale en economische disciplines en deskundigen op de thema's energie, water en landbouw.

 

De prijsvraagbrochure is alleen digitaal beschikbaar. Deze hier te downloaden.

 

Inschrijven voor deelname aan de prijsvraag kan tot 9 september 2011, 13.00 uur.

Inschrijven team (hoofdinschrijver)

Inschrijven extra teamlid

 

Sluitingsmoment voor inzendingen is 6 januari 2012 om 13.00 uur.

 

 

 

 

20 juni 2011

Gedeputeerde Bart Krol lid van de vakjury

De Utrechtse gedeputeerde Bart Krol is toegetreden tot de vakjury van de Eo Wijers-stichting. Krol beheert in de provincie Utrecht de portefeuille Ruimtelijke Ordening en Landelijk Gebied. Eerder was hij intensief betrokken bij de Eo Wijers-prijsvraag over de Vechtstreek.

 

De prijsvraag Veenkoloniën in de media

Lees hier het artikel van Peter Paul Witsen in Blauwe Kamer van juni 2011 over de Eo Wijers-prijsvraag over de Veenkoloniën.

 

Lees hier het artikel van Nico Tillie over de prijsvraag op Ruimtevolk.nl  

 

 

<h1>eowijers.nl sitemap:</h1> <a href="http://eowijers.nl/?page_id=1090">Voorpagina</a><br /> <a href="http://eowijers.nl/?page_id=1032">Nieuws</a><br /> <a href="http://eowijers.nl/?page_id=1094">Prijsvragen</a><br /> -<a href="http://eowijers.nl/?page_id=1124">Hoe verloopt een Eo Wijers-prijsvraag?</a><br /> -<a href="http://eowijers.nl/?page_id=1169">2014-2015: Stedendriehoek</a><br /> --<a href="http://eowijers.nl/?page_id=1217">Plananalyse RUG 10e prijsvraag</a><br /> --<a href="http://eowijers.nl/?page_id=1216">Film: Van droom naar daad</a><br /> --<a href="http://eowijers.nl/?page_id=1215">Vier beste inzendingen: het vervolg</a><br /> --<a href="http://eowijers.nl/?page_id=1214">Magazine Naar een energieneutrale Stedendriehoek</a><br /> --<a href="http://eowijers.nl/?page_id=1213">Presentatie CleantechLab bestuur Stedendriehoek</a><br /> --<a href="http://eowijers.nl/?page_id=1210">Uitkomsten Atelier Stedendriehoek</a><br /> --<a href="http://eowijers.nl/?page_id=1211">Slotbijeenkomst Jaar van de Ruimte</a><br /> --<a href="http://eowijers.nl/?page_id=1205">Prijsuitreiking 11 september, Deventer</a><br /> --<a href="http://eowijers.nl/?page_id=1207">Juryrapport</a><br /> --<a href="http://eowijers.nl/?page_id=1203">Tentoonstelling 24x energieneutraal</a><br /> --<a href="http://eowijers.nl/?page_id=1204">Reizende tentoonstelling Stedendriehoek</a><br /> --<a href="http://eowijers.nl/?page_id=1191">Prijsvraagbrochure Stedendriehoek</a><br /> --<a href="http://eowijers.nl/?page_id=1197">Verslag Transitiemarkt 16 januari 2015</a><br /> --<a href="http://eowijers.nl/?page_id=1193">Verslag Transitiemarkt 12 december 2014</a><br /> --<a href="http://eowijers.nl/?page_id=1194">Video Prijsvraagopgave: 'Kado aan de regio'</a><br /> --<a href="http://eowijers.nl/?page_id=1196">Cleantech regio Stedendriehoek</a><br /> --<a href="http://eowijers.nl/?page_id=1198">Nieuwsbrief en LinkedIn-groep</a><br /> --<a href="http://eowijers.nl/?page_id=1189">Jury Eo Wijers-prijsvraag</a><br /> --<a href="http://eowijers.nl/?page_id=1199">Interview Yttje Feddes en Hans Leeflang</a><br /> --<a href="http://eowijers.nl/?page_id=1195">Informatiebundel Stedendriehoek</a><br /> --<a href="http://eowijers.nl/?page_id=1192">Inschrijven voor de prijsvraag</a><br /> --<a href="http://eowijers.nl/?page_id=1188">Kandidatenbundel 'Stedelijke Regio's in transitie'</a><br /> --<a href="http://eowijers.nl/?page_id=1187">Bekendmaking Prijsvraagregio 4 september 2014</a><br /> --<a href="http://eowijers.nl/?page_id=1181">Tiende prijsvraag 'Stedelijke regio's in transitie</a><br /> --<a href="http://eowijers.nl/?page_id=1184">Vierde werkconferentie 22 mei 2014</a><br /> --<a href="http://eowijers.nl/?page_id=1183">Derde werkconferentie 27 maart 2014</a><br /> --<a href="http://eowijers.nl/?page_id=1182">Tweede werkconferentie 23 januari 2014</a><br /> --<a href="http://eowijers.nl/?page_id=1180">Eerste werkconferentie 14 november 2013</a><br /> --<a href="http://eowijers.nl/?page_id=1176">planning werkconferenties 2013-2014</a><br /> --<a href="http://eowijers.nl/?page_id=1172">Startbijeenkomst 20 juni 2013</a><br /> -<a href="http://eowijers.nl/?page_id=1138">2011-2012: VeenkoloniŽn</a><br /> --<a href="http://eowijers.nl/?page_id=1177">Klankbordgroep bijeenkomst 5 juli 2013</a><br /> --<a href="http://eowijers.nl/?page_id=1158">Uitslag Eo Wijers-prijsvraag 2011-2012</a><br /> --<a href="http://eowijers.nl/?page_id=1175">Sociale media in prijsvraag 2011-2012</a><br /> --<a href="http://eowijers.nl/?page_id=1178">Prijsvraag in beeld: documentaire over 9e Eo Wijer</a><br /> --<a href="http://eowijers.nl/?page_id=1165">Plananalyse</a><br /> --<a href="http://eowijers.nl/?page_id=1162">Slotconferentie 31 mei 2012</a><br /> --<a href="http://eowijers.nl/?page_id=1164">Juryrapport </a><br /> --<a href="http://eowijers.nl/?page_id=1161">Analyse van de plannen</a><br /> --<a href="http://eowijers.nl/?page_id=1148">Verslag Veenmarkt, 6 september 2011</a><br /> --<a href="http://eowijers.nl/?page_id=1153">Verslag Veenmarkt, 12 oktober 2011</a><br /> --<a href="http://eowijers.nl/?page_id=1156">Virtuele Veenmarkt</a><br /> --<a href="http://eowijers.nl/?page_id=1149">Prijsvraagbrochure</a><br /> --<a href="http://eowijers.nl/?page_id=1150">Prijsvraagdocumenten voor deelnemers</a><br /> --<a href="http://eowijers.nl/?page_id=1152">Vragen en antwoorden</a><br /> --<a href="http://eowijers.nl/?page_id=1186">Kandidatenbundel 9e prijsvraag</a><br /> --<a href="http://eowijers.nl/?page_id=1209">Gedachten over krimpopgave Veenkolonien</a><br /> --<a href="http://eowijers.nl/?page_id=1151">Werkconferenties 2010/2011</a><br /> ---<a href="http://eowijers.nl/?page_id=1157">Eindejaarsconferentie 7 dec 2011</a><br /> ---<a href="http://eowijers.nl/?page_id=1144">Verslag manifestatie, 28 april 2011</a><br /> ---<a href="http://eowijers.nl/?page_id=1141">Manifestatie 28 april 2011</a><br /> ---<a href="http://eowijers.nl/?page_id=1142">Aanmeldingsformulier</a><br /> ---<a href="http://eowijers.nl/?page_id=1143">Manifestatie 20 januari 2011</a><br /> ---<a href="http://eowijers.nl/?page_id=1130">Startconferentie 22 januari 2010</a><br /> ---<a href="http://eowijers.nl/?page_id=1132">Werkconferentie 23 april 2010</a><br /> ---<a href="http://eowijers.nl/?page_id=1133">Werkconferentie 17 juni 2010</a><br /> ---<a href="http://eowijers.nl/?page_id=1134">Werkconferentie 2 september 2010</a><br /> ---<a href="http://eowijers.nl/?page_id=1135">Werkconferentie 19 november 2010</a><br /> --<a href="http://eowijers.nl/?page_id=1131">Organisatie ronde 2010-2011</a><br /> --<a href="http://eowijers.nl/?page_id=1139">Vak- en Streekjury 2011-2012 </a><br /> --<a href="http://eowijers.nl/?page_id=1159">Stellingen van de vakjury</a><br /> --<a href="http://eowijers.nl/?page_id=1201">Artikel energietransitie n.a.v. 9e prijsvraag</a><br /> -<a href="http://eowijers.nl/?page_id=1077">2008-2009: Deltapoort en Vechtstreek</a><br /> --<a href="http://eowijers.nl/?page_id=1122">Deltapoort na de prijsvraag</a><br /> --<a href="http://eowijers.nl/?page_id=1123">Vechtstreek na de prijsvraag</a><br /> --<a href="http://eowijers.nl/?page_id=1083">Inzendingen Deltapoort</a><br /> --<a href="http://eowijers.nl/?page_id=1121">Inzendingen Vechtstreek</a><br /> --<a href="http://eowijers.nl/?page_id=1119">Juryrapport</a><br /> --<a href="http://eowijers.nl/?page_id=1116">Streekjury's</a><br /> --<a href="http://eowijers.nl/?page_id=1113">Brochure en wedstrijdprogramma (download)</a><br /> --<a href="http://eowijers.nl/?page_id=1089">Werkconferenties Prijsvraagronde 2008</a><br /> -<a href="http://eowijers.nl/?page_id=1038">2006: ... tegen de stroom in en met de stroom mee</a><br /> --<a href="http://eowijers.nl/?page_id=1067">Juryrapport</a><br /> --<a href="http://eowijers.nl/?page_id=1070">Jury</a><br /> --<a href="http://eowijers.nl/?page_id=1072">Prijsuitreiking</a><br /> --<a href="http://eowijers.nl/?page_id=1106">Toekomst IJmeer/ Perspectief van Pampus</a><br /> --<a href="http://eowijers.nl/?page_id=1202">Oplevering Essche Stroom</a><br /> --<a href="http://eowijers.nl/?page_id=1179">Gedachtegoed 7e prijsvraag werkt door</a><br /> -<a href="http://eowijers.nl/?page_id=1137">Plananalyse 7e en 8e prijsvraag</a><br /> -<a href="http://eowijers.nl/?page_id=1040">2001: Grenzeloze beweging</a><br /> -<a href="http://eowijers.nl/?page_id=1062">1998: Wie is er bang voor het lege programma?</a><br /> -<a href="http://eowijers.nl/?page_id=1063">1995: Inside Randstad Holland</a><br /> -<a href="http://eowijers.nl/?page_id=1064">1991: Het Stromende Stadsgewest</a><br /> -<a href="http://eowijers.nl/?page_id=1065">1989: Stad en Land op de Helling</a><br /> -<a href="http://eowijers.nl/?page_id=1066">1985: Nederland Rivierenland</a><br /> <a href="http://eowijers.nl/?page_id=1053">Eo Wijers-stichting</a><br /> -<a href="http://eowijers.nl/?page_id=1059">Doelstelling</a><br /> -<a href="http://eowijers.nl/?page_id=1060">Resultaten en geschiedenis</a><br /> -<a href="http://eowijers.nl/?page_id=1100">Organisatie</a><br /> --<a href="http://eowijers.nl/?page_id=1061">Bestuur</a><br /> --<a href="http://eowijers.nl/?page_id=1102">Vakjury</a><br /> --<a href="http://eowijers.nl/?page_id=1096">Secretariaat</a><br /> --<a href="http://eowijers.nl/?page_id=1099">Het Bureau</a><br /> <a href="http://eowijers.nl/?page_id=1092">Vrienden van Eo Wijers</a><br /> <a href="http://eowijers.nl/?page_id=1027">Publicaties</a><br /> -<a href="http://eowijers.nl/?page_id=1109">Publicaties van stichting</a><br /> --<a href="http://eowijers.nl/?page_id=1166">Plananalyse prijsvraag VeenkoloniŽn</a><br /> --<a href="http://eowijers.nl/?page_id=1163">Juryrapport Prijsvraag VeenkoloniŽn</a><br /> --<a href="http://eowijers.nl/?page_id=1036">Plananalyse 7e en 8e prijsvraag</a><br /> -<a href="http://eowijers.nl/?page_id=1073">Publicaties over stichting</a><br /> --<a href="http://eowijers.nl/?page_id=1168"><b>Artikelen</b></a><br /> --<a href="http://eowijers.nl/?page_id=1154">Ontwerpen aan de regio</a><br /> --<a href="http://eowijers.nl/?page_id=1117">Een kwart eeuw Eo Wijers-stichting</a><br /> --<a href="http://eowijers.nl/?page_id=1218">Essay: Ontwerpen in de regio</a><br /> --<a href="http://eowijers.nl/?page_id=1219">Advies Kwartiermakers Eo Wijers-stichting</a><br /> -<a href="http://eowijers.nl/?page_id=1093">Persberichten</a><br /> --<a href="http://eowijers.nl/?page_id=1212">Persbericht 'CleanTechLab opgericht'</a><br /> --<a href="http://eowijers.nl/?page_id=1208">Prijsuitreiking Stedendriehoek 11 september 2015 </a><br /> --<a href="http://eowijers.nl/?page_id=1136">Hans Leeflang spreekt op BNSP congres</a><br /> --<a href="http://eowijers.nl/?page_id=1145">Prijsvraag 2011-2012: Veenkolonien</a><br /> <a href="http://eowijers.nl/?page_id=1023">Contact</a><br /> -<a href="http://eowijers.nl/?page_id=1080">Adresgegevens</a><br /> <a href="http://eowijers.nl/?page_id=1082">Disclaimer</a><br /> <a href="http://eowijers.nl/?page_id=100">Zoekresultaten</a><br />