V.l.n.r: Hans Leeflang (voorzitter Eo Wijers-stichting), Ed Ravensbergen (AtelierBruut), Marc Holvoet (Atelierbruut/Nieuwe Gracht), Janneke Zuidhof (Synergie), Jelmer van der Meulen (Synergie), Paul van Bree (Tauw), Leontien Kompier (voorzitter streekjury), Yttje Feddes (voorzitter van de vakjury).Download HIER het juryrapport   Bekijk HIER de inzendingen van de winnaars, eervolle vermeldingen en jonge vakgenoten prijs.  

 

 

Inzending zonder planontwerp wint Eo Wijers-prijs Veenkoloniën


'Einde aan top-downplanning in zicht'
'Waardevolle ideeën waarmee de streek echt verder kan'

 

Bekijk HIER de inzendingen van de winnaars, eervolle vermeldingen en jonge vakgenoten prijs.

 

 

De Eo Wijers-prijsvraag over de toekomst van de Veenkoloniën is gewonnen door een team dat bestaat uit Marc Holvoet en Ed Ravensbergen (AtelierBruut/Nieuwe Gracht) Paul van Bree (Tauw) Jelmer van der Meulen en Janneke Zuidhof (Synergie). De tweede prijs is voor de inzending van de bureaus Terra Incognita en WING;  de derde prijs voor Posad Spatial Strategies, Machiel Bakx en Michiel Brouwer.
Aan de prijsvraag hebben 36 teams uit heel Nederland deelgenomen. De inzendingen zijn beoordeeld door een vakjury en een streekjury. De prijzen zijn op 22 maart 2012 bekendgemaakt en uitgereikt door de voorzitter van de Eo Wijers-stichting, Hans Leeflang.

 


Opdracht


De prijsvraag had als thema’s ‘krimp, energietransitie en ruimtelijke kwaliteit’ in de Veenkoloniën. De deelnemers stonden voor de opgave om het gebied, ondanks een krimpende bevolking, nieuwe economische en maatschappelijke perspectieven te bieden, met behulp van de ‘puzzelstukjes’ bevolking, landbouw, water en energie.

Bovenal hadden deelnemers de opdracht inwoners en maatschappelijke organisaties bij hun voorstellen te betrekken en voorstellen te doen voor het creëren van draagvlak om veranderingen tot stand te laten komen. Volgens de vakjury is dat goed gelukt. De 36 teams van professionals, oud en (vaak) jong, hebben geïnvesteerd in het begrijpen van de streek en in contact met mensen uit de streek.

De winnende inzendingen geven creatieve voorstellen hoe inwoners, bedrijven, coöperaties en overheden in de Veenkoloniën, met inzet van bewezen succesvolle projecten, een beweging op gang kunnen brengen die aansluit bij de wensen van de bevolking en leidt tot versterking van de economische structuur en de ruimtelijke kwaliteit.

 


Prijswinnaars: acupunctuurplanning

De winnende inzending, onder de titel Samen Pionieren, blinkt volgens de jury uit door ‘een uitstekende analyse en methode om diverse problemen te signaleren en in goede banen te gaan leiden. Het laat ook ruimte om andere initiatieven te absorberen’. De jury spreekt over ‘een soort acupunctuurplanning’.

De tweede prijs, 7Sprong, reikt een werkwijze aan die tot de verbeelding spreekt en fenomenen als landbouw en water ruimtelijk weet te koppelen. Veennet (3e prijs) is een werkelijk integraal plan met interessante inzet van netwerken en bouwstenen.

De drie prijswinnaars winnen respectievelijk 18.000, 14.000 en 11.000 euro. De vakjury en de streekjury hebben verder twee stimuleringsprijzen gegeven aan jonge inzenders en drie eervolle vermeldingen verleend. Alle winnaars en hun inzendingen zijn samengebracht in het juryrapport dat beschikbaar is op www.eowijers.nl.

Vervolgacties

De Eo Wijers-stichting heeft de prijsvraag samen georganiseerd met de Agenda voor de Veenkoloniën, de samenwerking van twee provincies, acht gemeenten en twee waterschappen.  Baukje Galama, burgemeester van Stadskanaal en vice-voorzitter van de Agenda voor de Veenkoloniën,  en de Drentse gedeputeerde voor Ruimtelijke Ontwikkeling Rein Munniksma toonden zich tijdens de prijsuitreiking zeer verheugd over de opbrengst van de Eo-Wijersprijsvraag. Baukje Galama: ‘Het is fantastisch dat we zoveel waardevolle ideeën hebben gekregen!’ Rein Munniksma vult aan: ‘Daarbij is goed voldaan aan de wens om ingrediënten aan te leveren waarmee we als streek ook ècht verder kunnen gaan!’

De bestuurders van de Groningse en Drentse krimpregio’s en die van de Agenda gaan met de drie prijswinnaars bespreken hoe tot realisatie van hun ideeën kan worden gekomen. Ook de drie eervolle vermeldingen worden daarbij betrokken.

Alle 36 inzenders worden bovendien uitgenodigd voor een derde Veenmarkt om hun ervaringen met de prijsvraag en met de Veenkoloniën te evalueren. Wageningen University and Research krijgt de opdracht om ook uit alle niet prijswinnende inzendingen waardevolle ideeën te halen die bij de ontwikkeling van de Veenkoloniën een rol kunnen spelen.

De voorzitter van de Eo Wijers-stichting, is Hans Leeflang,directeur Kennis, Informatie en Strategie op het Ministerie van Infrastructuur en Milieu. Hij noemt het team van Samen Pionieren een boeiende winnaar 'omdat ze geen ruimtelijk toekomstplan schetsen, maar innovatieve voorbeelden uit het hele land introduceren ter inspiratie van de burgers en bedrijven in de Veenkoloniën. Ze geven de overheid een bescheiden rol in het versterken en verbinden van initiatieven van onderop'.


Jurering

De voorzitter van de vakjury is ir. Yttje Feddes, de Rijksadviseur voor het Landschap. Zij schrijft in het juryrapport dat de prijsvraag en de inzendingen wijzen op een paradigmawisseling in de wereld van ruimtelijke ontwikkelaars en ontwerpers. ‘Ontwerpen gaat meer dan ooit over het smeden van nieuwe allianties en over een andere houding van ontwerpers in het proces. Eerst wordt –ontwerpend – de opgave, timing en processtructuur doordacht, daarna komt pas de ruimtelijke oplossing aan de orde.’

De streekjury stond onder voorzitterschap van Leontien Kompier, burgemeester van Vlagtwedde. De streekjury heeft in het bijzonder gelet op maatschappelijk draagvlak, uitvoerbaarheid van de winnende inzendingen en of het aansluit bij het karakter van de Veenkoloniën.

Informatie naar aanleiding van dit persbericht bij de woordvoerder van de Eo Wijers-stichting: Pieter Maessen 06-2278 0688 maessen@maessenweb.nl
Het rapport is (zolang de voorraad strekt) te bestellen bij de stafmedewerker van de Eo Wijers-stichting, Marjon Bosman, via m.bosman@eowijers.nl
 Toelichting van Yttje Feddes op het jury-oordeel

 

“De negende prijsvraag van de Eo Wijers stichting past prachtig in haar 25 jarige traditie van de vernieuwing van de ruimtelijke planning, waarbij steeds opnieuw ontwerpers werden uitgedaagd om na te denken over actuele maatschappelijke opgaven. Het getuigt van visie en van het goed verstaan van de tekenen van deze tijd dat het Eo Wijersbestuur al in 2009 besloot  dat de komende prijsvraag zou moeten gaan over ruimtelijke planning zonder economisch groeiperspectief en met de noodzaak om zuinig te zijn op onze natuurlijke hulpbronnen.

Het thema ‘ krimp, energietransitie en ruimtelijke kwaliteit’ is perfect gekozen- maar wat vroeg het veel van de vak-en streekjury’s om dat thema goed te doorgronden- niet minder dan  een omslag in ons denken. Want we zijn de afgelopen decennia zo gewend geweest te plannen met groei, vorm te geven aan ambitieuze programma’s, aan grote overheidsinvesteringen.” 

Zo begon Yttje Feddes, Rijksadviseur voor het Landschap en voorzitter van de vakjury, haar toespraak bij de prijsuitreiking op donderdag 22 maart in Veendam.

Om met trefzekere bewoordingen te komen tot de juryuitspraak en het bekendmaken van de winnaars: 

 

“De jury heeft met haar eindoordeel over de winnende inzendingen en met haar advies aan de streekjury over de verdere realisatie van de projecten een statement willen maken naar de vakwereld en naar het beleid. Namelijk dat de vernieuwing van het regionale ruimtelijk ontwerp niet mogelijk is zonder daar op een slimme manier het sturen van processen in de tijd aan te koppelen: wat doe je wanneer, wat kun je nog uitstellen, welke ingreep brengt de bal weer aan het rollen? Dat is geen vrijbrief om niet meer over mooie en trefzekere ruimtelijke maatregelen na te denken, maar een oproep voor het verbreden van het denkkader van ruimte naar tijd, van patroon naar proces, van masterplan naar scenario.”

 

Lees hier de complete toelichting van Yttje Feddes op het jury-oordeel.

<h1>eowijers.nl sitemap:</h1> <a href="http://eowijers.nl/?page_id=1090">Voorpagina</a><br /> <a href="http://eowijers.nl/?page_id=1032">Nieuws</a><br /> <a href="http://eowijers.nl/?page_id=1094">Prijsvragen</a><br /> -<a href="http://eowijers.nl/?page_id=1124">Hoe verloopt een Eo Wijers-prijsvraag?</a><br /> -<a href="http://eowijers.nl/?page_id=1169">2014-2015: Stedendriehoek</a><br /> --<a href="http://eowijers.nl/?page_id=1217">Plananalyse RUG 10e prijsvraag</a><br /> --<a href="http://eowijers.nl/?page_id=1216">Film: Van droom naar daad</a><br /> --<a href="http://eowijers.nl/?page_id=1215">Vier beste inzendingen: het vervolg</a><br /> --<a href="http://eowijers.nl/?page_id=1214">Magazine Naar een energieneutrale Stedendriehoek</a><br /> --<a href="http://eowijers.nl/?page_id=1213">Presentatie CleantechLab bestuur Stedendriehoek</a><br /> --<a href="http://eowijers.nl/?page_id=1210">Uitkomsten Atelier Stedendriehoek</a><br /> --<a href="http://eowijers.nl/?page_id=1211">Slotbijeenkomst Jaar van de Ruimte</a><br /> --<a href="http://eowijers.nl/?page_id=1205">Prijsuitreiking 11 september, Deventer</a><br /> --<a href="http://eowijers.nl/?page_id=1207">Juryrapport</a><br /> --<a href="http://eowijers.nl/?page_id=1203">Tentoonstelling 24x energieneutraal</a><br /> --<a href="http://eowijers.nl/?page_id=1204">Reizende tentoonstelling Stedendriehoek</a><br /> --<a href="http://eowijers.nl/?page_id=1191">Prijsvraagbrochure Stedendriehoek</a><br /> --<a href="http://eowijers.nl/?page_id=1197">Verslag Transitiemarkt 16 januari 2015</a><br /> --<a href="http://eowijers.nl/?page_id=1193">Verslag Transitiemarkt 12 december 2014</a><br /> --<a href="http://eowijers.nl/?page_id=1194">Video Prijsvraagopgave: 'Kado aan de regio'</a><br /> --<a href="http://eowijers.nl/?page_id=1196">Cleantech regio Stedendriehoek</a><br /> --<a href="http://eowijers.nl/?page_id=1198">Nieuwsbrief en LinkedIn-groep</a><br /> --<a href="http://eowijers.nl/?page_id=1189">Jury Eo Wijers-prijsvraag</a><br /> --<a href="http://eowijers.nl/?page_id=1199">Interview Yttje Feddes en Hans Leeflang</a><br /> --<a href="http://eowijers.nl/?page_id=1195">Informatiebundel Stedendriehoek</a><br /> --<a href="http://eowijers.nl/?page_id=1192">Inschrijven voor de prijsvraag</a><br /> --<a href="http://eowijers.nl/?page_id=1188">Kandidatenbundel 'Stedelijke Regio's in transitie'</a><br /> --<a href="http://eowijers.nl/?page_id=1187">Bekendmaking Prijsvraagregio 4 september 2014</a><br /> --<a href="http://eowijers.nl/?page_id=1181">Tiende prijsvraag 'Stedelijke regio's in transitie</a><br /> --<a href="http://eowijers.nl/?page_id=1184">Vierde werkconferentie 22 mei 2014</a><br /> --<a href="http://eowijers.nl/?page_id=1183">Derde werkconferentie 27 maart 2014</a><br /> --<a href="http://eowijers.nl/?page_id=1182">Tweede werkconferentie 23 januari 2014</a><br /> --<a href="http://eowijers.nl/?page_id=1180">Eerste werkconferentie 14 november 2013</a><br /> --<a href="http://eowijers.nl/?page_id=1176">planning werkconferenties 2013-2014</a><br /> --<a href="http://eowijers.nl/?page_id=1172">Startbijeenkomst 20 juni 2013</a><br /> -<a href="http://eowijers.nl/?page_id=1138">2011-2012: VeenkoloniŽn</a><br /> --<a href="http://eowijers.nl/?page_id=1177">Klankbordgroep bijeenkomst 5 juli 2013</a><br /> --<a href="http://eowijers.nl/?page_id=1158"><b>Uitslag Eo Wijers-prijsvraag 2011-2012</b></a><br /> --<a href="http://eowijers.nl/?page_id=1175">Sociale media in prijsvraag 2011-2012</a><br /> --<a href="http://eowijers.nl/?page_id=1178">Prijsvraag in beeld: documentaire over 9e Eo Wijer</a><br /> --<a href="http://eowijers.nl/?page_id=1165">Plananalyse</a><br /> --<a href="http://eowijers.nl/?page_id=1162">Slotconferentie 31 mei 2012</a><br /> --<a href="http://eowijers.nl/?page_id=1164">Juryrapport </a><br /> --<a href="http://eowijers.nl/?page_id=1161">Analyse van de plannen</a><br /> --<a href="http://eowijers.nl/?page_id=1148">Verslag Veenmarkt, 6 september 2011</a><br /> --<a href="http://eowijers.nl/?page_id=1153">Verslag Veenmarkt, 12 oktober 2011</a><br /> --<a href="http://eowijers.nl/?page_id=1156">Virtuele Veenmarkt</a><br /> --<a href="http://eowijers.nl/?page_id=1149">Prijsvraagbrochure</a><br /> --<a href="http://eowijers.nl/?page_id=1150">Prijsvraagdocumenten voor deelnemers</a><br /> --<a href="http://eowijers.nl/?page_id=1152">Vragen en antwoorden</a><br /> --<a href="http://eowijers.nl/?page_id=1186">Kandidatenbundel 9e prijsvraag</a><br /> --<a href="http://eowijers.nl/?page_id=1209">Gedachten over krimpopgave Veenkolonien</a><br /> --<a href="http://eowijers.nl/?page_id=1151">Werkconferenties 2010/2011</a><br /> ---<a href="http://eowijers.nl/?page_id=1157">Eindejaarsconferentie 7 dec 2011</a><br /> ---<a href="http://eowijers.nl/?page_id=1144">Verslag manifestatie, 28 april 2011</a><br /> ---<a href="http://eowijers.nl/?page_id=1141">Manifestatie 28 april 2011</a><br /> ---<a href="http://eowijers.nl/?page_id=1142">Aanmeldingsformulier</a><br /> ---<a href="http://eowijers.nl/?page_id=1143">Manifestatie 20 januari 2011</a><br /> ---<a href="http://eowijers.nl/?page_id=1130">Startconferentie 22 januari 2010</a><br /> ---<a href="http://eowijers.nl/?page_id=1132">Werkconferentie 23 april 2010</a><br /> ---<a href="http://eowijers.nl/?page_id=1133">Werkconferentie 17 juni 2010</a><br /> ---<a href="http://eowijers.nl/?page_id=1134">Werkconferentie 2 september 2010</a><br /> ---<a href="http://eowijers.nl/?page_id=1135">Werkconferentie 19 november 2010</a><br /> --<a href="http://eowijers.nl/?page_id=1131">Organisatie ronde 2010-2011</a><br /> --<a href="http://eowijers.nl/?page_id=1139">Vak- en Streekjury 2011-2012 </a><br /> --<a href="http://eowijers.nl/?page_id=1159">Stellingen van de vakjury</a><br /> --<a href="http://eowijers.nl/?page_id=1201">Artikel energietransitie n.a.v. 9e prijsvraag</a><br /> -<a href="http://eowijers.nl/?page_id=1077">2008-2009: Deltapoort en Vechtstreek</a><br /> --<a href="http://eowijers.nl/?page_id=1122">Deltapoort na de prijsvraag</a><br /> --<a href="http://eowijers.nl/?page_id=1123">Vechtstreek na de prijsvraag</a><br /> --<a href="http://eowijers.nl/?page_id=1083">Inzendingen Deltapoort</a><br /> --<a href="http://eowijers.nl/?page_id=1121">Inzendingen Vechtstreek</a><br /> --<a href="http://eowijers.nl/?page_id=1119">Juryrapport</a><br /> --<a href="http://eowijers.nl/?page_id=1116">Streekjury's</a><br /> --<a href="http://eowijers.nl/?page_id=1113">Brochure en wedstrijdprogramma (download)</a><br /> --<a href="http://eowijers.nl/?page_id=1089">Werkconferenties Prijsvraagronde 2008</a><br /> -<a href="http://eowijers.nl/?page_id=1038">2006: ... tegen de stroom in en met de stroom mee</a><br /> --<a href="http://eowijers.nl/?page_id=1067">Juryrapport</a><br /> --<a href="http://eowijers.nl/?page_id=1070">Jury</a><br /> --<a href="http://eowijers.nl/?page_id=1072">Prijsuitreiking</a><br /> --<a href="http://eowijers.nl/?page_id=1106">Toekomst IJmeer/ Perspectief van Pampus</a><br /> --<a href="http://eowijers.nl/?page_id=1202">Oplevering Essche Stroom</a><br /> --<a href="http://eowijers.nl/?page_id=1179">Gedachtegoed 7e prijsvraag werkt door</a><br /> -<a href="http://eowijers.nl/?page_id=1137">Plananalyse 7e en 8e prijsvraag</a><br /> -<a href="http://eowijers.nl/?page_id=1040">2001: Grenzeloze beweging</a><br /> -<a href="http://eowijers.nl/?page_id=1062">1998: Wie is er bang voor het lege programma?</a><br /> -<a href="http://eowijers.nl/?page_id=1063">1995: Inside Randstad Holland</a><br /> -<a href="http://eowijers.nl/?page_id=1064">1991: Het Stromende Stadsgewest</a><br /> -<a href="http://eowijers.nl/?page_id=1065">1989: Stad en Land op de Helling</a><br /> -<a href="http://eowijers.nl/?page_id=1066">1985: Nederland Rivierenland</a><br /> <a href="http://eowijers.nl/?page_id=1053">Eo Wijers-stichting</a><br /> -<a href="http://eowijers.nl/?page_id=1059">Doelstelling</a><br /> -<a href="http://eowijers.nl/?page_id=1060">Resultaten en geschiedenis</a><br /> -<a href="http://eowijers.nl/?page_id=1100">Organisatie</a><br /> --<a href="http://eowijers.nl/?page_id=1061">Bestuur</a><br /> --<a href="http://eowijers.nl/?page_id=1102">Vakjury</a><br /> --<a href="http://eowijers.nl/?page_id=1096">Secretariaat</a><br /> --<a href="http://eowijers.nl/?page_id=1099">Het Bureau</a><br /> <a href="http://eowijers.nl/?page_id=1092">Vrienden van Eo Wijers</a><br /> <a href="http://eowijers.nl/?page_id=1027">Publicaties</a><br /> -<a href="http://eowijers.nl/?page_id=1109">Publicaties van stichting</a><br /> --<a href="http://eowijers.nl/?page_id=1166">Plananalyse prijsvraag VeenkoloniŽn</a><br /> --<a href="http://eowijers.nl/?page_id=1163">Juryrapport Prijsvraag VeenkoloniŽn</a><br /> --<a href="http://eowijers.nl/?page_id=1036">Plananalyse 7e en 8e prijsvraag</a><br /> -<a href="http://eowijers.nl/?page_id=1073">Publicaties over stichting</a><br /> --<a href="http://eowijers.nl/?page_id=1168">Artikelen</a><br /> --<a href="http://eowijers.nl/?page_id=1154">Ontwerpen aan de regio</a><br /> --<a href="http://eowijers.nl/?page_id=1117">Een kwart eeuw Eo Wijers-stichting</a><br /> --<a href="http://eowijers.nl/?page_id=1218">Essay: Ontwerpen in de regio</a><br /> --<a href="http://eowijers.nl/?page_id=1219">Advies Kwartiermakers Eo Wijers-stichting</a><br /> -<a href="http://eowijers.nl/?page_id=1093">Persberichten</a><br /> --<a href="http://eowijers.nl/?page_id=1212">Persbericht 'CleanTechLab opgericht'</a><br /> --<a href="http://eowijers.nl/?page_id=1208">Prijsuitreiking Stedendriehoek 11 september 2015 </a><br /> --<a href="http://eowijers.nl/?page_id=1136">Hans Leeflang spreekt op BNSP congres</a><br /> --<a href="http://eowijers.nl/?page_id=1145">Prijsvraag 2011-2012: Veenkolonien</a><br /> <a href="http://eowijers.nl/?page_id=1023">Contact</a><br /> -<a href="http://eowijers.nl/?page_id=1080">Adresgegevens</a><br /> <a href="http://eowijers.nl/?page_id=1082">Disclaimer</a><br /> <a href="http://eowijers.nl/?page_id=100">Zoekresultaten</a><br />