10 maart 2017

Advies kwartiermakers voor toekomst Eo Wijers-prijsvraag

Op 3 juni 2016 is een groep kwartiermakers aan de slag gegaan om met elkaar uit te zoeken wat de mogelijke nieuwe koers van de Eo Wijers-stichting voor de toekomst kan zijn. Het advies bestaat uit een analyse en drie mogelijke denkrichtingen die in een werkbestuur worden verkend als modellen voor een nieuwe organisatie. Lees het advies van de kwartiermakers.

 

7 juni 2016

Zes kwartiermakers voor nieuwe toekomst Eo Wijers

In maart 2016 deed de Eo Wijers-stichting een open oproep voor ideeën voor een nieuwe invulling van de missie van de Eo Wijers-stichting. Op 3 juni stonden zes kwartiermakers klaar om de aftrap te geven voor een nieuwe episode voor de stichting. Zij nemen een aantal maanden de tijd om zich te oriënteren op de toekomst van de stichting en hun rol daarin. Lees het verslag van de bijeenkomst.

 

23 mei 2016

Essay 'Ontwerpen in de regio'

Jannemarie de Jonge maakte in opdracht van de Eo Wijers-stichting in het essay 'Ontwerpen in de regio' na tien afgeronde prijsvragen (1985-2015) de balans op. Wat kan een onafhankelijke stichting als Eo Wijers betekenen om de noodzakelijke vrije ruimte in regionale opgaven beschikbaar te maken? In het essay benadert De Jonge het ontwerp én de regie over opgaven als één geheel. Lees verder

 

7 april 2016

Plananalyse door Rijksuniversiteit Groningen gepubliceerd

De oogst van elke Eo Wijers-prijsvraag is tevens een graadmeter voor de staat van het denken over ruimtelijke ontwikkeling in relatie tot actuele en urgente maatschappelijke thema’s. Met de prijsvraag is de vakwereld uitgedaagd de thema’s te vertalen naar hun ruimtelijke consequenties. Wat betekenen de inzendingen voor het meer generieke debat over energie en ruimte? De plananalyse schetst hoe die uitdaging heeft uitgepakt. Lees verder


15 maart 2016

Nieuwe toekomst voor Eo Wijers stichting

De Eo Wijers-stichting roept vakgenoten op een nieuw bestuur voor de stichting te vormen en met plannen voor de toekomst te komen. Op 3 juni biedt de stichting iedereen de kans om zich als groep of alleen als kandidaat te presenteren met een idee voor een nieuwe invulling van de missie van de Eo Wijers-stichting. Lees verder (opent in apart venster)

 

3 maart 2016

Magazine 'Naar een energieneutrale Stedendriehoek'

Hoe gaat de Cleantechregio verder met de vier beste inzendingen van de 10e Eo Wijers-prijsvraag? De uitkomsten van de prijsvraag inclusief het Atelier zijn in een magazine samengebracht. De auteur, Anne Seghers, geeft in interviews en artikelen over het proces duiding aan het resultaat en vervolg. Lees verder

 

16 december 2015

CleanTechLab opgericht als uitkomst van ateliers

Als uitkomst van de ateliers is een CleanTechLab opgericht om de energietransitie in de regio Stedendriehoek te versnellen. De ideeën van de beste vier inzendingen in de Eo Wijers-prijsvraag vormden hiervoor de basis. Vertegenwoordigers van de regio, de Strategische board Stedendriehoek, de provincies Gelderland en Overijssel en de deelnemers van de Eo Wijers-prijsvraag participeren in het CleanTechLab. Lees verder

 

3 november 2015

De Veenkoloniën: krimp vraagt om een andere manier van denken

De analyse van de 9e Eo Wijers-prijsvraag over de Veenkoloniën (2011-2012) staat centraal in een onlangs gepubliceerd wetenschappelijk artikel over ruimtelijke ordening ten tijde van krimp. In het artikel ‘Change of Thought’ stellen onderzoekers van de Wageningen Universiteit dat een verandering van denken nodig is in de ruimtelijke ordening. Lees verder

 

10 oktober 2015

Beste inzendingen op ISOCARP te zien

Op het 51ste ISOCARP-congres ‘Cities Save the World, let’s reïnvent planning’ zijn de vier beste prijsvraag-inzendingen opgenomen in een tentoonstelling voor de congresbezoekers. Het congres is toegankelijk voor ISOCARP-leden en wordt gehouden in de Onderzeebootloods, Rotterdam, van 21-23 oktober 2015. Lees verder (op website ISOCARP)


12 september 2015

Stedendriehoek wordt innovatielab voor energietransitie

In het Havenkwartier van Deventer zijn op 11 september de vier beste inzendingen van de Eo Wijers-prijsvraag over een energieneutrale Stedendriehoek bekendgemaakt. Deze vier bekroonde inzenders gaan de komende drie maanden samen hun ideeën uitwerken om te komen tot een veelomvattend plan om de Stedendriehoek in 2030 energieneutraal te maken, voortbouwend op initiatieven die al eerder in de regio zijn genomen. Lees verder

 

12 augustus 2015

Programma feestelijke uitreiking prijsvraag op 11 september bekend

Wilt u bij de bekendmaking zijn van het juryoordeel over de 24 inzendingen van de Eo Wijers-prijsvraag? Bekijk het programma van de feestelijke uitreiking in Deventer op 11 september. Direct (kosteloos) aanmelden? dat kan hier. We zien uw komst graag tegemoet! 

 

2 juli 2015

Reizende tentoonstelling energieneutrale Stedendriehoek geopend

Burgemeester Sebastiaan van 't Erve reed op 2 juli met zijn elektrische auto dwars door de ingang van het gemeentehuis van Lochem om de tentoonstelling '24 ideeën voor een energieneutrale Stedendriehoek' te openen. Na de spectaculaire binnenkomst van de vaandeldrager van de prijsvraag bracht hij samen met Hans Leeflang een symbolische eerste stem uit voor de publieksprijs. Lees verder


22 juni 2015

Aankondiging tentoonstelling: 24 ideeën voor een energieneutrale Stedendriehoek

Vanaf 3 juli 2015 opent in het gemeentehuis van Lochem de tentoonstelling ‘24 ideeën voor een energieneutrale Stedendriehoek’. “Deze tentoonstelling van alle inzenders van de Eo Wijers-prijsvraag 2015 is als het ware het voorprogramma van de prijsuitreiking op 11 september”, aldus Sebastiaan van ’t Erve, vaandeldrager van de prijsvraag in de Stedendriehoek. Lees verder

 

9 juni 2015

Tien jaar later: gedachtegoed Eo Wijers-prijsvraag werkt door

In de 7e Eo Wijers-prijsvraag heeft Beerze Reusel als locatie van de prijsvraag gefungeerd, met daarin de landschappelijke opgave van het beekdal van de Essche Stroom. Op zaterdag 6 juni 2015 verklaarde Peter Glas, watergraaf van Waterschap De Dommel, het beekherstel van dit deel van de Essche Stroom voor ‘afgerond’. Vanaf nu kan iedereen met eigen ogen zien hoe de Essche Stroom bij Bleijendijk vroeger door het landschap kronkelde. Lees meer

 

26 mei 2015

Plananalyse van de Eo Wijers-prijsvraag 2011-2012

Het werken aan energietransitie vanuit het regionaal ontwerp biedt potentie voor nieuwe perspectieven op het realiseren van doelstellingen, maar is nog niet vanzelfsprekend voor het vakgebied. Dat heeft een studie op basis van de 9e editie van de Eo Wijers-prijsvraag in de Veenkoloniën aangetoond. Lees meer

 

25 februari 2015

Inleverdata prijsvraag inzendingen: 26 en 27 maart

Op donderdag 26 (9:00-17:00) en vrijdag 27 (9:00-13:00) maart is het mogelijk om op de inzending voor de Eo Wijers-prijsvraag in te leveren. Locatie: het kantoor van Platform31 boven Den Haag Centraal Station.

 

16 februari 2015

Terugblik op Cleantech Tomorrow congres online

Op 3 februari vond in Apeldoorn het 2e Cleantech Tomorrow-congres plaats met ruim 750 belangstellenden. De (gefilmde) terugblik op het congres staat nu online. De verschillende sprekers waaronder John D. Liu, Willem Ferwerda en z.k.h. Prins Carlos de Bourbon de Parme waren duidelijk: als we het nu niets doen, is het te laat. Lees meer

 

2 februari 2015

Informatiebundel aangevuld met contactpersonen

In de informatiebundel is een kopje 'contactpersonen' toegevoegd met namen/organsiaties die ter beschikking staan van deelnemers voor inhoudelijke vragen over de prijsvraagopgave. Lees meer

 

21 januari 2015

Transitiemarkten afgesloten, teams aan de slag

Op 20 januari sloot de inschrijftermijn voor de 10e Eo Wijers-prijsvraag. Na inspirerende transitiemarkten op 12 december 2014 en 16 januari 2015 zijn deelnemende teams aan de slag met hun plannen voor de prijsvraag. Tijdens de tweede transitiemarkt vertelden ondernemers, bestuurders en bewoners in de regio Stedendriehoek over hun ambities en projecten waarin al doelen verzilverd worden. Lees meer

 

5 januari 2015

Aanmelden voor tweede Transitiemarkt 16 januari

De Saxion Hogeschool te Deventer vormt het toneel van de 2e Eo Wijers-transitiemarkt. Martine Vonk, lector Ethiek en Technologie bij Saxion, zal deelnemers aan de prijsvraag prikkelen om tot innovatieve ideeën in de regio Stedendrihoek te komen. Ook Sebastiaan van ’t Erve (burgemeester van Lochem) en Pieter van der Ploeg van energiebedrijf Alliander houden korte presentaties. Daarna is de 'markt' geopend voor prijsvraagdeelnemers. Lees meer

 

3 december 2014

Eerste Transitiemarkt in Cleantech Center Zutphen

Op 12 december 14u-17u stelde de Regio Stedendriehoek zich voor aan deelnemers aan de prijsvraag. Na presentaties van bestuurders en ondernemers uit de regio Stedendriehoek, konden deelnemers verschillende informatiestands bezoeken in een net herbestemd pakhuis in Zutphen - nu het Cleantech CenterLees verder

 

12 november 2014

Prijsvraag 2014-2015 open voor deelnemers

Vandaag is de opgave van de 10e Eo Wijers-prijsvraag gepubliceerd. Geïnteresseerde

teams kunnen beginnen met het voorbereiden van een inzending. De titel van de prijsvraag is: “De Stedendriehoek - naar een energieneutrale stedelijke regio”. Lees verder

 

7 november 2014

Jury Eo Wijers-prijsvraag 2014-2015 compleet

Op 7 november is de complete jury voor de Eo Wijers-prijsvraag 2014-2015 bekend geworden. De jury is samengesteld uit personen met generieke expertise over onderwerpen van de prijsvraag en personen met tevens specifieke kennis van de regio Stedendriehoek. Lees verder

 

9 oktober 2014

Bundel 'Stedelijke Regio's in transitie' gepubliceerd

Economische concurrentiepositie, de aanpak van energietransitie op regionaal niveau en het aspect van governance -daarover hebben de regio's Amsterdam-Zaanstad (Zaanse Schakel), Utrecht, West-Brabant, Zwolle en Stedendriehoek in het afgelopen jaar met elkaar van gedachten gewisseld in een reeks van vier werkconferenties.
De bundel 'Stedelijke regio's in transitie' is een verslag hiervan. De aanloopfase naar de keuze voor de prijsvraagregio van de 10e Eo Wijers-prijsvraag, was een mooie gelegenheid om in een bredere groep kennis te delen over dilemma’s die in verschillende stedelijke regio’s spelen. De bundel geeft daarmee een beeld van het actuele denken in Nederland over de toekomst van stedelijke vernieuwing op regionale schaal. Lees verder

 

4 september 2014

Stedendriehoek prijsvraagregio 10e Eo Wijers-prijsvraag

De Stedendriehoek Apeldoorn-Deventer-Zutphen is gekozen als prijsvraagregio voor de 10e Eo Wijers-prijsvraag. Dat is op de manifestatie op 4 september in Het Huis (Utrecht) bekend gemaakt door het bestuur van de Eo Wijers-stichting.

Behalve de regio Stedendriehoek presenteerden de regio's Zaanse Schakel, Zwolle en West-Brabant hun plannen voor de prijsvraag, over de thema's economische concurrentiekracht, energietransitie en coalities. De Stedendriehoek gaat als winnende prijsvraagregio veel aandacht richten op het thema energietransitie, de regio heeft de ambitie om in 2030 volledig energieneutraal te zijn.

 

20 augustus 2014

Keuze prijsvraagregio 10e Eo Wijersprijsvraag op 4 september

Donderdagmiddag 4 september wordt de regio gekozen waar de 10e Eo Wijers-prijsvraag wordt gehouden. De manifestatie vindt plaats in ‘Het Huis’ in Utrecht. Iedereen die overweegt aan de prijsvraag mee te doen is op deze middag van harte welkom.
Tijdens deze manifestatie presenteren de regio’s hun voorstellen. De Eo Wijers-stichting maakt diezelfde middag de prijsvraagregio bekend. Zij doet dat op advies van de professionele jury, die onder leiding staat van Co Verdaas. In september en oktober zal de regio met de stichting de prijsvraagopgave formuleren. Op 3 november is de prijsvraag geopend voor deelnemers.Lokatie Het Huis Utrecht Boorstraat 107, Utrecht / www.hethuisutrecht.nl(op loopafstand van Utrecht CS)Aanmelden Uiterlijk 28 augustus aanmelden door te mailen naar eowijers@eowijers.nlDatum/tijd Donderdag 4 september 2014. Inloop vanaf 12.30 uur, einde ca. 18.00 uur

Donderdagmiddag 4 september wordt de regio gekozen waar de 10e Eo Wijers-prijsvraag wordt gehouden. De manifestatie vindt plaats in Het Huis, Utrecht. Tijdens deze manifestatie presenteren de regio’s hun voorstellen. De Eo Wijers-stichting maakt diezelfde middag de prijsvraagregio bekend. Lees verder

 

1 maart 2014

Voorzitter van de jury bekend

Co Verdaas heeft het voorzitterschap van de jury van deze Eo Wijers-prijsvraag op zich genomen. Verdaas, bekend als landelijk en regionaal politicus (onder meer gedeputeerde van Gelderland), is tegenwoordig directeur van het Centre for Development and Innovation van Wageningen UR.

Naast Verdaas bestaat de jury vooralsnog uit

  • Rients Dijkstra, lid van het College van Rijksadviseurs
  • Hans Tijl, directeur Ruimtelijke Ontwikkeling. Ministerie van IenM.
  • Miranda Reitsma, directeur van Reitsma Urban Planning.
  • Anton van Hoorn, energie en ruimte-expert van het Planbureau voor de Leefomgeving

Wanneer de prijsvraagregio bekend is, zal de jury worden aangevuld met regionale specialisten.

Co Verdaas zegt over zijn benoeming: ‘De Eo-Wijers stichting bouwt met de prijsvraag aan een mooie traditie. De prijsvraag agendeert thema's die ertoe doen en volop in ontwikkeling zijn. Er wordt energie aangeboord, er worden allianties gesmeed. Ruimtelijke kwaliteit laat zich niet vangen in gestolde kaders, maar is een dynamisch gebeuren, dat zeker niet door enkele partijen gemonopoliseerd mag worden.’

 

25 november 2013

7e prijsvraag werkt door!

In 2005 speelde in de provincie Noord-Brabant de 7e Eo Wijersprijsvraag. Water was het thema van die prijsvraag en het stroomgebied van de Grote en Kleine Beerze vormden het prijsvraaggebied. Zaterdag 16 november gaf o.a. Peter Glas, watergraaf van De Dommel het startsein voor de uitvoering van het plan dat geheel past in de geest van het winnende plan van de 7e Eo Wijersprijsvraag. Lees verder

 

20 juli 2013
Tiende Eo Wijers-prijsvraag uit de startblokken

De tiende Eo Wijers-prijsvraag is op 20 juni 2013 uit de startblokken gegaan met een levendige, goed bezochte bijeenkomst in het Nederlands Architectuurinstituut (NAi) in Rotterdam. Bekijk hier het verslag.

 

15 juni 2013

Negende prijsvraag in beeld gebracht

Tijdens de 9e EO Wijers prijsvraag 2011-2012 heeft een documentairemaker het verloop van de prijsvraag vast gelegd. Bekijk hier de documentaire over het prijsvraagtraject in de Veenkoloniën. 

 

8 juni 2013

Wetenschappelijk paper over de rol van sociale media in de Eo Wijers-prijsvraag 2011-2012

Op de Digital Landscape Architecture conference in Bernburg, Duitsland een paper gepresenteerd over de rol van sociale media in de 9e Eo Wijersprijsvraag. Hoewel de potenties en beperkingen nog niet uitgekristalliseerd zijn, werd het gebruik van sociale media in planning en ontwerp in deze internationale context als vernieuwend gezien.

Dit paper bouwt voort op plananalyse die door Annet Kempenaar, Renée de Waal en Adri van den Brink (Wageningen University) is uitgevoerd.

Lees hier de samenvatting van het paper.

 

5 januari 2013

Plananalyse van de Eo Wijers-prijsvraag 2011-2012

De Eo Wijersstichting heeft door Wageningen UR een plananalyse laten uitvoeren over alle inzendingen van de negende prijsvraag. Ga hier naar de plananalyse

<h1>eowijers.nl sitemap:</h1> <a href="http://eowijers.nl/?page_id=1090">Voorpagina</a><br /> <a href="http://eowijers.nl/?page_id=1032"><b>Nieuws</b></a><br /> <a href="http://eowijers.nl/?page_id=1094">Prijsvragen</a><br /> -<a href="http://eowijers.nl/?page_id=1124">Hoe verloopt een Eo Wijers-prijsvraag?</a><br /> -<a href="http://eowijers.nl/?page_id=1169">2014-2015: Stedendriehoek</a><br /> --<a href="http://eowijers.nl/?page_id=1217">Plananalyse RUG 10e prijsvraag</a><br /> --<a href="http://eowijers.nl/?page_id=1216">Film: Van droom naar daad</a><br /> --<a href="http://eowijers.nl/?page_id=1215">Vier beste inzendingen: het vervolg</a><br /> --<a href="http://eowijers.nl/?page_id=1214">Magazine Naar een energieneutrale Stedendriehoek</a><br /> --<a href="http://eowijers.nl/?page_id=1213">Presentatie CleantechLab bestuur Stedendriehoek</a><br /> --<a href="http://eowijers.nl/?page_id=1210">Uitkomsten Atelier Stedendriehoek</a><br /> --<a href="http://eowijers.nl/?page_id=1211">Slotbijeenkomst Jaar van de Ruimte</a><br /> --<a href="http://eowijers.nl/?page_id=1205">Prijsuitreiking 11 september, Deventer</a><br /> --<a href="http://eowijers.nl/?page_id=1207">Juryrapport</a><br /> --<a href="http://eowijers.nl/?page_id=1203">Tentoonstelling 24x energieneutraal</a><br /> --<a href="http://eowijers.nl/?page_id=1204">Reizende tentoonstelling Stedendriehoek</a><br /> --<a href="http://eowijers.nl/?page_id=1191">Prijsvraagbrochure Stedendriehoek</a><br /> --<a href="http://eowijers.nl/?page_id=1197">Verslag Transitiemarkt 16 januari 2015</a><br /> --<a href="http://eowijers.nl/?page_id=1193">Verslag Transitiemarkt 12 december 2014</a><br /> --<a href="http://eowijers.nl/?page_id=1194">Video Prijsvraagopgave: 'Kado aan de regio'</a><br /> --<a href="http://eowijers.nl/?page_id=1196">Cleantech regio Stedendriehoek</a><br /> --<a href="http://eowijers.nl/?page_id=1198">Nieuwsbrief en LinkedIn-groep</a><br /> --<a href="http://eowijers.nl/?page_id=1189">Jury Eo Wijers-prijsvraag</a><br /> --<a href="http://eowijers.nl/?page_id=1199">Interview Yttje Feddes en Hans Leeflang</a><br /> --<a href="http://eowijers.nl/?page_id=1195">Informatiebundel Stedendriehoek</a><br /> --<a href="http://eowijers.nl/?page_id=1192">Inschrijven voor de prijsvraag</a><br /> --<a href="http://eowijers.nl/?page_id=1188">Kandidatenbundel 'Stedelijke Regio's in transitie'</a><br /> --<a href="http://eowijers.nl/?page_id=1187">Bekendmaking Prijsvraagregio 4 september 2014</a><br /> --<a href="http://eowijers.nl/?page_id=1181">Tiende prijsvraag 'Stedelijke regio's in transitie</a><br /> --<a href="http://eowijers.nl/?page_id=1184">Vierde werkconferentie 22 mei 2014</a><br /> --<a href="http://eowijers.nl/?page_id=1183">Derde werkconferentie 27 maart 2014</a><br /> --<a href="http://eowijers.nl/?page_id=1182">Tweede werkconferentie 23 januari 2014</a><br /> --<a href="http://eowijers.nl/?page_id=1180">Eerste werkconferentie 14 november 2013</a><br /> --<a href="http://eowijers.nl/?page_id=1176">planning werkconferenties 2013-2014</a><br /> --<a href="http://eowijers.nl/?page_id=1172">Startbijeenkomst 20 juni 2013</a><br /> -<a href="http://eowijers.nl/?page_id=1138">2011-2012: VeenkoloniŽn</a><br /> --<a href="http://eowijers.nl/?page_id=1177">Klankbordgroep bijeenkomst 5 juli 2013</a><br /> --<a href="http://eowijers.nl/?page_id=1158">Uitslag Eo Wijers-prijsvraag 2011-2012</a><br /> --<a href="http://eowijers.nl/?page_id=1175">Sociale media in prijsvraag 2011-2012</a><br /> --<a href="http://eowijers.nl/?page_id=1178">Prijsvraag in beeld: documentaire over 9e Eo Wijer</a><br /> --<a href="http://eowijers.nl/?page_id=1165">Plananalyse</a><br /> --<a href="http://eowijers.nl/?page_id=1162">Slotconferentie 31 mei 2012</a><br /> --<a href="http://eowijers.nl/?page_id=1164">Juryrapport </a><br /> --<a href="http://eowijers.nl/?page_id=1161">Analyse van de plannen</a><br /> --<a href="http://eowijers.nl/?page_id=1148">Verslag Veenmarkt, 6 september 2011</a><br /> --<a href="http://eowijers.nl/?page_id=1153">Verslag Veenmarkt, 12 oktober 2011</a><br /> --<a href="http://eowijers.nl/?page_id=1156">Virtuele Veenmarkt</a><br /> --<a href="http://eowijers.nl/?page_id=1149">Prijsvraagbrochure</a><br /> --<a href="http://eowijers.nl/?page_id=1150">Prijsvraagdocumenten voor deelnemers</a><br /> --<a href="http://eowijers.nl/?page_id=1152">Vragen en antwoorden</a><br /> --<a href="http://eowijers.nl/?page_id=1186">Kandidatenbundel 9e prijsvraag</a><br /> --<a href="http://eowijers.nl/?page_id=1209">Gedachten over krimpopgave Veenkolonien</a><br /> --<a href="http://eowijers.nl/?page_id=1151">Werkconferenties 2010/2011</a><br /> ---<a href="http://eowijers.nl/?page_id=1157">Eindejaarsconferentie 7 dec 2011</a><br /> ---<a href="http://eowijers.nl/?page_id=1144">Verslag manifestatie, 28 april 2011</a><br /> ---<a href="http://eowijers.nl/?page_id=1141">Manifestatie 28 april 2011</a><br /> ---<a href="http://eowijers.nl/?page_id=1142">Aanmeldingsformulier</a><br /> ---<a href="http://eowijers.nl/?page_id=1143">Manifestatie 20 januari 2011</a><br /> ---<a href="http://eowijers.nl/?page_id=1130">Startconferentie 22 januari 2010</a><br /> ---<a href="http://eowijers.nl/?page_id=1132">Werkconferentie 23 april 2010</a><br /> ---<a href="http://eowijers.nl/?page_id=1133">Werkconferentie 17 juni 2010</a><br /> ---<a href="http://eowijers.nl/?page_id=1134">Werkconferentie 2 september 2010</a><br /> ---<a href="http://eowijers.nl/?page_id=1135">Werkconferentie 19 november 2010</a><br /> --<a href="http://eowijers.nl/?page_id=1131">Organisatie ronde 2010-2011</a><br /> --<a href="http://eowijers.nl/?page_id=1139">Vak- en Streekjury 2011-2012 </a><br /> --<a href="http://eowijers.nl/?page_id=1159">Stellingen van de vakjury</a><br /> --<a href="http://eowijers.nl/?page_id=1201">Artikel energietransitie n.a.v. 9e prijsvraag</a><br /> -<a href="http://eowijers.nl/?page_id=1077">2008-2009: Deltapoort en Vechtstreek</a><br /> --<a href="http://eowijers.nl/?page_id=1122">Deltapoort na de prijsvraag</a><br /> --<a href="http://eowijers.nl/?page_id=1123">Vechtstreek na de prijsvraag</a><br /> --<a href="http://eowijers.nl/?page_id=1083">Inzendingen Deltapoort</a><br /> --<a href="http://eowijers.nl/?page_id=1121">Inzendingen Vechtstreek</a><br /> --<a href="http://eowijers.nl/?page_id=1119">Juryrapport</a><br /> --<a href="http://eowijers.nl/?page_id=1116">Streekjury's</a><br /> --<a href="http://eowijers.nl/?page_id=1113">Brochure en wedstrijdprogramma (download)</a><br /> --<a href="http://eowijers.nl/?page_id=1089">Werkconferenties Prijsvraagronde 2008</a><br /> -<a href="http://eowijers.nl/?page_id=1038">2006: ... tegen de stroom in en met de stroom mee</a><br /> --<a href="http://eowijers.nl/?page_id=1067">Juryrapport</a><br /> --<a href="http://eowijers.nl/?page_id=1070">Jury</a><br /> --<a href="http://eowijers.nl/?page_id=1072">Prijsuitreiking</a><br /> --<a href="http://eowijers.nl/?page_id=1106">Toekomst IJmeer/ Perspectief van Pampus</a><br /> --<a href="http://eowijers.nl/?page_id=1202">Oplevering Essche Stroom</a><br /> --<a href="http://eowijers.nl/?page_id=1179">Gedachtegoed 7e prijsvraag werkt door</a><br /> -<a href="http://eowijers.nl/?page_id=1137">Plananalyse 7e en 8e prijsvraag</a><br /> -<a href="http://eowijers.nl/?page_id=1040">2001: Grenzeloze beweging</a><br /> -<a href="http://eowijers.nl/?page_id=1062">1998: Wie is er bang voor het lege programma?</a><br /> -<a href="http://eowijers.nl/?page_id=1063">1995: Inside Randstad Holland</a><br /> -<a href="http://eowijers.nl/?page_id=1064">1991: Het Stromende Stadsgewest</a><br /> -<a href="http://eowijers.nl/?page_id=1065">1989: Stad en Land op de Helling</a><br /> -<a href="http://eowijers.nl/?page_id=1066">1985: Nederland Rivierenland</a><br /> <a href="http://eowijers.nl/?page_id=1053">Eo Wijers-stichting</a><br /> -<a href="http://eowijers.nl/?page_id=1059">Doelstelling</a><br /> -<a href="http://eowijers.nl/?page_id=1060">Resultaten en geschiedenis</a><br /> -<a href="http://eowijers.nl/?page_id=1100">Organisatie</a><br /> --<a href="http://eowijers.nl/?page_id=1061">Bestuur</a><br /> --<a href="http://eowijers.nl/?page_id=1102">Vakjury</a><br /> --<a href="http://eowijers.nl/?page_id=1096">Secretariaat</a><br /> --<a href="http://eowijers.nl/?page_id=1099">Het Bureau</a><br /> <a href="http://eowijers.nl/?page_id=1092">Vrienden van Eo Wijers</a><br /> <a href="http://eowijers.nl/?page_id=1027">Publicaties</a><br /> -<a href="http://eowijers.nl/?page_id=1109">Publicaties van stichting</a><br /> --<a href="http://eowijers.nl/?page_id=1166">Plananalyse prijsvraag VeenkoloniŽn</a><br /> --<a href="http://eowijers.nl/?page_id=1163">Juryrapport Prijsvraag VeenkoloniŽn</a><br /> --<a href="http://eowijers.nl/?page_id=1036">Plananalyse 7e en 8e prijsvraag</a><br /> -<a href="http://eowijers.nl/?page_id=1073">Publicaties over stichting</a><br /> --<a href="http://eowijers.nl/?page_id=1168">Artikelen</a><br /> --<a href="http://eowijers.nl/?page_id=1154">Ontwerpen aan de regio</a><br /> --<a href="http://eowijers.nl/?page_id=1117">Een kwart eeuw Eo Wijers-stichting</a><br /> --<a href="http://eowijers.nl/?page_id=1218">Essay: Ontwerpen in de regio</a><br /> --<a href="http://eowijers.nl/?page_id=1219">Advies Kwartiermakers Eo Wijers-stichting</a><br /> -<a href="http://eowijers.nl/?page_id=1093">Persberichten</a><br /> --<a href="http://eowijers.nl/?page_id=1212">Persbericht 'CleanTechLab opgericht'</a><br /> --<a href="http://eowijers.nl/?page_id=1208">Prijsuitreiking Stedendriehoek 11 september 2015 </a><br /> --<a href="http://eowijers.nl/?page_id=1136">Hans Leeflang spreekt op BNSP congres</a><br /> --<a href="http://eowijers.nl/?page_id=1145">Prijsvraag 2011-2012: Veenkolonien</a><br /> <a href="http://eowijers.nl/?page_id=1023">Contact</a><br /> -<a href="http://eowijers.nl/?page_id=1080">Adresgegevens</a><br /> <a href="http://eowijers.nl/?page_id=1082">Disclaimer</a><br /> <a href="http://eowijers.nl/?page_id=100">Zoekresultaten</a><br />